Startupien usko tulevaisuuteen on vahvaa
Suomen startup-yhteisön tutkimuksen perusteella suomalaiset startup-yritykset uskovat vahvasti oman taloustilanteensa positiiviseen kehitykseen ja henkilöstön kasvuun, vaikka ympäröivä taloustilanne ja Venäjän sotatoimet huolettavat.
Kalle Keinonen
06.5.2022

Suomalaisilla startup-yrityksillä on vahva luotto omaan kasvuun, mutta ympäröivä taloustilanne huolettaa, selviää Suomen startup-yhteisön (SSY) startup-barometrista. SSY:n ensimmäistä kertaa julkaisema barometri kartoittaa startup-ekosysteemissä toimivien yritysten ja sijoittajien näkemyksiä omasta sekä ympäröivästä taloustilanteesta.

Barometriin vastanneet yritykset ovat kasvattaneet viime vuosien aikana merkittävästi henkilöstöään. Lähes 75 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi, että henkilöstömäärän kasvu tulee jatkumaan myös seuraavan kolmen kuukauden aikana. 

Samaan aikaan yli puolet vastaajista mainitsivat osaavan työvoiman puutteen olevan este kasvulle tai ainakin hidastavan sitä. 

Jotta startup-yritykset voivat kasvaa, tulee niiden myös keksiä uusia tapoja houkutella työntekijöitä. Ohjelmistoyhtiö Supermetricsin toimitusjohtaja ja perustaja Mikael Thunebergin mukaan kilpailu osaajista markkinoilla on kovaa ja osaajien houkuttelun tulee perustua moninaisiin keinoihin.

“Tarkastelemme esimerkiksi henkilöstömme palkkoja kvartaaleittain vuosittaisten palkkakierrosten sijaan, jolloin pystymme reagoimaan markkinatilanteen muutoksiin nopeasti. Lisäksi optio-ohjelmamme kautta koko henkilöstömme pääsee osalliseksi kasvun tuottamista hedelmistä”, Thuneberg kertoo.

Startup-yritysten näkemykset oman yrityksen taloustilanteesta ovat myös hyvin myönteisiä. Yli kaksi kolmasosaa yrityksistä kokevat oman taloustilanteensa olevan hyvä. Vastausten perusteella tulevat kolme kuukautta ovat yritysten oman taloustilanteen kannalta jopa hieman myönteisempiä.

Vastausten perusteella luottamus ympäröivän taloustilanteen kehitykseen on laskusuunnassa. Epävarmuutta luovat inflaatio, kansainvälisen logistiikan solmut, mikrosirujen saatavuus sekä Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Jatkossa SSY julkaisee startup-barometrinsa kvartaaleittain. Ensimmäisen barometrin raporttiin pääset tästä.

Kuva: Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen

Suositellut

Uusimmat