Projektit
Projektinhallinta on palveluprosessi – ja tarvitsee palvelumuotoilua 

Projektinhallinta on palveluprosessi – ja tarvitsee palvelumuotoilua 

Yksi aikamme megatrendi on lisääntyvä asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys ja sen ohessa ymmärrys siitä, että että ihmisten asiat eivät ole vain mekanistisia, vaan kulttuurisia ja niillä on aina jonkinlainen rajapinta toimijoiden välillä, joka koetaan erilaisilla tavoilla. Megatrendi takana ei ole vain muodin seuraaminen, vaan ajatus siitä, että toiminta onnistuu paremmin erilaisilla tavoilla kuin aikaisemmin. Tämä koskee myös projektinhallintaa. Katsotaanpa, miten se näyttäytyy palvelutoimintana ja siten myös potentiaalisena palvelumuotoilun kohteena. 

lue lisää
Projekteista jatkuvaan arvon toimittamiseen

Projekteista jatkuvaan arvon toimittamiseen

Nopeutunut kilpailu ja alati muuttuva toimintaympäristö on tuonut vaatimuksia, joihin perinteinen projektitoiminta ei ole pystynyt vastaamaan. Yritykset kääntyvätkin enenevässä määrin projekteista jatkuvan kehittämisen malliin, tavoitteenaan mahdollistaa nopeampi arvontuotto, jatkuva oppiminen ja muutoskyvykkyys. 

lue lisää
Mikä vaivaa projekteja juuri nyt? 

Mikä vaivaa projekteja juuri nyt? 

Projektien onnistumisesta ja epäonnistumisesta on puhuttu iät ja ajat. On yllättävää, että projektit kompastelevat vanhoihin tuttuihin ongelmiin, eli projekteista ei oteta opiksi. Merkittävää tämä on siksi, että projekteille koko ajan tulee uusiakin kompastuskiviä johtuen teknologian ja ympäröivän maailman muuttumisesta. Toisaalta on korkea aika päästä eroon mantroista, kuten ”ERP-projekti epäonnistuu aina”. 

lue lisää

Suositellut

Uusimmat