Jyväskylä kehittää älykaupungista kilpailuetua
Tietoturvayhtiö Nixu ja datan hyödyntämisen it-palveluyhtiö IOXIO ovat pilotoineet Jyväskylässä tiedonjakoalustaa. Pilotti auttoi luomaan Jyväskylän seudulle yhteentoimivan palveluinfrastruktuurin älykaupunkipalvelujen tarjoajan käyttöön.
IT Insider toimitus
18.8.2022

Tietoturvayhtiö Nixu ja datan hyödyntämisen palveluyhtiö IOXIO ovat pilotoineet Jyväskylässä tiedonjakoalustaa. Pilotti auttoi luomaan Jyväskylän seudulle yhteentoimivan palveluinfrastruktuurin älykaupunkipalvelujen tarjoajan käyttöön.

Ensimmäisessä käyttötapauksessa yhdistettiin Nixun identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM) ja IOXIOn Dataspace-palvelu alustaksi, joka mahdollistaa digitaalisten palvelujen ja fyysisten tilojen pääsynhallinnan helposti ja turvallisesti etänä. Pilottiympäristö valmistui kesäkuussa 2022.

Smart City -hankkeen ensimmäisessä käyttötapauksessa Nixun identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM) ja IOXIOn Dataspace-palvelu yhdistettiin alustaksi, joka mahdollistaa digitaalisten palvelujen ja fyysisten tilojen pääsynhallinnan helposti ja turvallisesti etänä. Pilottiympäristö valmistui kesäkuussa 2022.

Luotettavan tiedonvaihdon yhdistäminen digitaalisiin identiteettipalveluihin luo lisäarvoa ihmisille ja yrityksille ja vie älykaupunkikehityksen uudelle tasolle. Jyväskylä pyrkii puolestaan luomaan osana strategiaansa seudulle seudulle kansainvälisesti kilpailukykyisen ja sujuvasti toimivan asuin- ja liikeympäristön. Digitaaliset työkalut ovat tässä avainasemassa.

Kehityöstyössä on huomattu, että markkinoilta puuttuu ratkaisu, joka yhdistäisi yhteiskäyttöisen digitaalisen identiteetinhallinnan ja organisaatioille suunnatun luotettavan tiedonvaihdon. Nixu ja IOXIO valittiin kaupallisiksi kumppaneiksi innovaatiohankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää palvelumalli älykaupunkipalvelujen tarjoajalle ja toteuttaa yhteiskäyttöisen ja luotettavan palveluinfrastruktuurin ensimmäinen pilotti.

”Olemme ylpeitä saadessamme osallistua tällaiseen hankkeeseen. Se sopii Nixun missioon pitää digitaalisen yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Lisäksi se hyödyttää kaikkia yhteiskunnan osapuolia kansalaisista julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Tällaiset ratkaisut mahdollistavat digitalisoitumista nopeuttavien alustojen kehittämisen ja tarjoamisen. Samalla ne purkavat esteitä monilta toimijoilta”, kertoo Veera Relander, Nixun digitaalisen identiteetinhallinnan liiketoimintajohtaja.

Pilotti toteutettiin Jyväksylän Kankaan alueella. Siinä asukkaat pystyivät hallitsemaan kotiavaimeensa yhdistetyllä digitaalisella identiteetillä pääsyä asukkaiden palveluportaaliin ja useisiin fyysisiin tiloihin, kuten pysäköintihalliin.

”Pilotti sai loistavan vastaanoton Kankaan asukkailta. Pilotin alettua sana sen hyödyistä levisi asukkaiden keskuudessa, ja monet ottivat meihin yhteyttä voidakseen osallistua ja saada pääsyn pysäköintitiloihin kotiavaimellaan. Tässä pilotissa todella onnistuimme luomaan ihmisille ’koettua älykkyyttä’. Juuri siihen pyrimme Jyväskylän digitaalisten palvelujen kehityksellä”, sanoo innovaatiohankkeen johtaja Mika Kataikko Business Jyväskylästä.

Pilotin lisäksi hankkeessa kehitettiin käyttötapaukset vanhusten kotihoidon ja urheilukeskuspalvelujen tueksi. Myös ne hyötyisivät merkittävästi samasta yhteentoimivuudesta ja niistä digitaalisista valmiuksista, jotka pilotin infrastruktuuri tarjosi älykkään asumisen käyttöön Kankaalla.

Suositellut

Uusimmat