Tekoäly laski teknologia-alan osaajatarpeen
Teknologiateollisuuden arvion mukaan alalle tarvitaan 130 000 uutta osaajaa seuraavien kymmmenen vuoden aikana. Järjestön uusi Osaamispulssi-sivusto kertoo, mistä taidoista tällä hetkellä on pula.
IT Insider toimitus
23.9.2021

Suomen teknologia-ala tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, selviää Teknologiateollisuuden uuudesta selvityksestä. Tällä hetkellä teknologiateollisuudessa työskentelee 317 000 työntekijää, joten tarve on merkittävä. 

Selvityksen pohjalta Teknologiateollisuus perusti myös Osaamispulssi.fi-sivuston, joka kertoo jatkuvasti päivittyvää tietoa osaamistarpeista. Tiedot on kerätty jäsenyrityksille tehdyn kyselyn, joukkoistamisen ja sidosryhmäkeskustelujen avulla sekä tekoälyllä tehdyllä laajojen aineistojen analyysillä.

Tekoälyllä on analysoitu jäsenyritysten julkisesti MOL.fi- ja Duunitori-palvelussa kolmen viime vuoden aikana avoinna olleita työpaikkailmoituksia kullakin teknologiateollisuuden päätoimialalla, ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa olevia opinnäytetöitä sekä avoimissa open access -julkaisutietokannoissa olevia soveltavan tutkimuksen julkaisuja. 

Analyysi tehtiin Headai Oy:n teknologialla, joka poimii tekstiaineistoissa esiintyviä osaamisia, niiden yleisyyttä ja eri osaamisten välisiä yhteyksiä.

“Tekoälyn avulla päivitettävä osaamistarpeiden kartoittaminen avaa tästä lähtien aivan uudenlaisia ja konkreettisia mahdollisuuksia koulutuksen, työpaikkojen ja osaajien yhdistämiseksi”, sanoo Teknologiateollisuuden osaamisesta vastaava johtaja Leena Pöntynen.

Puolet syntyy kasvusta

Noin puolet työpaikoista avautuu eläköitymisen seurauksena, ja loput johtuvat toimialan kasvunäkymistä. Osaajapulaa on vaikea täyttää kotimaisin voimin, koska kouluista ei valmistu riittävästi osaavia tekijöitä. Tällä hetkellä 87 prosenttia yrityksistä onkin pohtimassa rekrytointia ulkomailta. Metallien jalostuksessa ja tietotekniikassa kv-osaajien rekrytointia pohtii jopa 95 prosenttia vastaajista.

Digitalisaation tärkeys näkyy rekryilmoitusten vaatimissa kärkiosaamisissa kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Yrityksissä on osaamisvajetta esimerkiksi datan ja digitalisaation hyödyntämisessä. Selvityksessä tarkastelluissa opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa digitalisaatio kytkeytyi vahvasti strategiaan sekä liiketoiminnan, teknologian ja prosessien kehittämiseen.

“Asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen nousevat esille monien osaamistarpeiden yhteydessä, kun taas kokonaisuuksien hallinta ja liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat kasvava alue. Moniosaamista tarvitaan niin johtamisessa, suunnittelussa kuin tuotannossa”, sanoo asiantuntija Touko Apajalahti.

Yritykset huomioivat kyselyssä ympäristövaatimusten merkityksen kasvun. Toimintaa ohjaavat asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset, ja digitalisaatio-osaaminen näkyy myös kestävän kehityksen tarpeissa.

Suositellut

Uusimmat