McKinsey: Tekoäly on Suomelle 13 miljardin euron mahdollisuus
McKinsey uskoo hyötyjen tulevan etenkin työtehtävien automatisoinnista ja monia eri toimialoja tukevista liiketoimintafunktioista, kuten markkinoinnista.
Max Lehtinen
23.1.2024

Konsulttiyritys McKinseyn mukaan generatiivisen tekoälyn osuus Suomen bruttokansantuotteesta (BKT) voi olla jopa 13 miljardia euroa vuoteen 2045 mennessä. 

McKinsey uskoo merkittävimpien hyötyjen tulevan toimialojen välisistä liiketoimintafunktioista, jotka tukevat monia eri toimialoja. 

Rahallisesti merkittävimmät tuottavuushyödyt nähdään McKinseyn mukaan markkinoinnissa ja myynnissä (2,2–3,5 miljardia euroa), ohjelmistokehityksessä (1,0–1,4 mrd.) ja asiakaspalvelussa (0,7–1,2 mrd.). Nämä ovat kaikki olennaisia lähes jokaiselle toimialalle. 

Globaalisti tekoäly voi McKinseyn mukaan mahdollistaa jopa 4 biljoonan eli 4 000 miljardin euron tuottavuuden kasvun vuoteen 2045 mennessä. 

McKinseyn tekoälyraportissa kuvataan generatiivisen tekoälyn tuottavuushyötyjen tulevan etenkin työtehtävien automatisoinnista. 

McKinsey uskoo automatisoinnin avulla vapautuvien työtuntien johtavan Suomessa merkittävään ja nopeaan BKT:n kasvuun maan korkean koulutustason ja digitaalisen osaamisen vuoksi. 

“Suomi on digitaalisesti vahva maa, ja väestömme tekee suurelta osin juuri sellaisia monimutkaisia tehtäviä, joita teknologia voi automatisoida”, sanoo Tuomas Kahri, McKinseyn Helsingin-toimiston osakas ja yksi raportin tekijöistä.

Kahri uskoo, että Suomi voikin olla edelläkävijä tekoälyn käyttöönotossa. 

Esimerkkejä automatisoitavista työtehtävistä löytyy liiketoimintafunktioiden lisäksi esimerkiksi seuraavilla aloilla, jotka ovat kaikki Suomen talouden kannalta merkittäviä: STEM, kauppa- ja oikeustieteet, hoiva- ja hyvinvointiala sekä rakennusala. 

Näiden alojen työntekijät edustavat markkinoinnin ja asiakaspalvelun kanssa jopa 58 prosenttia suomalaisesta työvoimasta. 

McKinseyn mukaan generatiivisen tekoälyn mahdollistama yhteiskunnan automatisointi olisikin tapahtumassa arvion mukaan kymmenen vuotta odotettua aiemmin eli 2040-luvun alussa. Tällöin automaation osuus nykyisestä työhön käytetystä ajasta olisi McKinseyn arvion mukaan jopa 50 prosenttia. 

Käytännössä siis generatiivinen tekoäly kykenisi tekemään puolet nykyisistä ihmisten töistä. 

Goldman Sachs on myös ennustanut likimain samankaltaisia lukemia, tosin hieman optimistisemmalla aikaskaalalla. Pankki uskoo generatiivisen tekoälyn tuovan jopa 7 biljoonan dollarin kasvun globaaliin BKT:hen seuraavan 10 vuoden aikana. 

Lue lisää: 

Suositellut

Uusimmat