Tutkimus: Joka neljäs toimitusjohtaja uskoo tekoälyn vähentävän henkilöstötarvetta tulevana vuonna
PwC:n tutkimus selvitti toimitusjohtajien näkemyksiä vuodelle 2024. Tekoälyn vaikutukset henkilöstömääriin näkyvät vastausten mukaan eniten media- ja viihdeteollisuudessa.
Max Lehtinen
17.1.2024

Neljännes toimitusjohtajista uskoo oman yrityksensä henkilöstön vähenevän generatiivisen tekoälyn vuoksi vähintään 5 prosenttia vuonna 2024, kertoo Financial Times PwC:n tutkimukseen perustuen. 

Henkilöstön vähenemiseen uskovat eniten media- ja viihdeteollisuuden (32 %), finanssialan (28 %) sekä logistiikka-alan (28 %) yritysten johtajat. 

Vähiten henkilöstövähennyksiin uskovat metalli- ja kaivosalan (14 %), teknologia-alan (14 %) ja insinööri- ja rakennusalan (12 %) johtajat. 

46 prosenttia johtajista uskoo generatiivisen tekoälyn lisäävän kannattavuutta tulevana vuonna. 

Generatiivisen tekoälyn tuomista muutoksista huolimatta jopa 47 prosenttia 4 700 kyselyyn vastanneesta johtajasta uskoo, että tekoälyn vaikutukset kannattavuuteen ovat tulevana vuonna vähäiset tai olemattomat.

Johtajien huolet generatiivisen tekoälyn lisääntyvästä käytöstä sen sijaan liittyvät kyberturvallisuuteen ja disinformaation leviämiseen. 

Yleisemmällä tasolla johtajat pelkäävät tekoälyn sijaan eniten inflaatiota ja makroekonomista epävarmuutta. Taloudellinen epävarmuus on kuitenkin silti hälvennyt merkittävästi viime vuodesta, ja jopa 38 prosenttia johtajista uskookin maailmantalouden paranevan vuonna 2024.

PwC:n tutkimustulokset julkistettiin Sveitsissä 15.-19. tammikuuta järjestettävän Maailman talousfoorumin yhteydessä. Foorumiin osallistuu suurvaltojen ja -yritysten johtajia sekä julkisuuden henkilöitä keskustelemaan ajankohtaisista globaaleista aiheista.

Suomea edustamassa tänä vuonna ovat ulkoministeri Elina Valtonen sekä ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen.

Suositellut

Uusimmat