It-ala kiinnostaa opiskelijoita – koodaus tuntuu vaikealta
Opiskelijat pitävät tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä työtehtäviä yhteiskunnalle merkityksellisinä. Alan houkuttimia ovat kehittymismahdollisuudet ja palkkaus.
IT Insider toimitus
20.3.2023

Opiskelijat pitävät tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä työtehtäviä yhteiskunnalle merkityksellisinä. Alan houkuttimia ovat kehittymismahdollisuudet ja palkkaus.

Tulokset selviävät Atea Finlandin opiskelijoille tekemästä kyselystä. Vastaajista 86 prosenttia pitää tietotekniikkaa ja teknologiaa merkityksellisinä suomalaiselle yhteiskunnalle. Heistä yli puolet näkee IT-alan työpaikat houkuttelevina muihin toimialoihin verrattuna. Erityisiä vetovoimatekijöitä ovat kehittymismahdollisuudet, palkka ja työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen.

It-alan työpaikoilta opiskelijat odottavat laadukasta työntekijäkokemusta. Yli 75 prosenttia odottaa työnantajalta kattavaa perehdytystä, mahdollisuutta etätyöhön ja viihtyisiä toimitiloja. Yli puolet arvostaa työnantajan vastuullisuutta, mahdollisuuksia urasuunnitteluun ja laajaa työterveyshuoltoa.

Vastaajia kiinnostavat eniten ohjelmistokehittäjän ja koodarin työt sekä tiedonhallintaan ja digitaaliseen työpaikkaan liittyvät tehtävät. Myös konsultoinnin, markkinoinnin ja viestinnän sekä henkilöstöhallinnon työt nousivat esille.

Avoimissa vastauksissa nousi esille tarve lisätiedolle it-alan tehtävistä, jotka eivät sisällä koodausta.

Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja kuitenkin kertoi kaipaavansa lisää tietoa sellaisista IT-alan tehtävistä, jotka eivät sisällä koodaamista. Ala koetaan vaikeaksi ja opiskelijat kaipaavat erilaisten urapolkujen esittelyä jo peruskoulussa.

”IT-alalle tarvitaan lisää diversiteettia. Meidän pitää päästä eroon vanhentuneista stereotypioista, jotka estävät alalle hakeutumista. Tietynlaisen työkokemuksen sijaan tärkeämpää on halu oppia ja kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia”, Atea Finlandin henkilöstöjohtaja Taru Paukkula kertoo.

Verkkokysely toteutettiin Atea Finlandin verkkosivustolla ja opiskelijoille suunnatussa Frank-sovelluksessa. Kyselyn 563 vastaajasta 42 prosenttia opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Muiden alojen opiskelijoissa korostuivat humanistisen (10 %) ja kaupallisen alan opiskelijat (7 %). Vastaajista 65 prosenttia on 19–33-vuotiaita.

Suositellut

Uusimmat