12 syytä, miksi IT-alan huippuosaaja vaihtaa työpaikkaa
IT-alan kilpailu huippuosaajista kiristyy entisestään, selviää Tech Sentimentin työntekijäkyselystä. Yritykset voivat parantaa työntekijöidensä uskollisuutta esimerkiksi kehityskeskusteluilla.
Max Lehtinen
31.5.2023

Dice-yhtiön vuonna 2022 tehty Tech Sentiment -raportti paljastaa yhä useamman teknologia-alan työntekijän harkitsevan työpaikan vaihtoa. 

Raportin mukaan jopa 52 prosenttia vastaajista kertoo vaihtavansa todennäköisesti työpaikkaa seuraavan vuoden aikana. Aikaisempana vuonna luku oli vain 44 prosenttia. 

Muutos kertoo työmarkkinoiden kilpailun kiristymisestä ja taitavien työntekijöiden vapaudesta valita oma työnantajansa. CIO:n artikkelissa kerrotaan 12 syytä, miksi työntekijät haluavat vaihtaa työpaikkaa. 

1. Palkka: Kilpailukykyinen korvaus on tärkeää etenkin huippuosaajille, sillä heillä on avoimet ovet muihin kilpailullisiin yrityksiin. 

2. Sidosteisuuden puute: Työntekijöiden tulisi tuntea kuuluvuutta työympäristöön johtoon ja organisaation arvoihin. Myös kehitysmahdollisuudet pitää tuoda selkeästi esille.

3. Epäselvät tavoitteet: Epävarmuus vähentää työn laatua ja lisää stressiä. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnille.

4. Merkityksen puute: Työntekijät haluavat nähdä työnsä positiivisen vaikutuksen ja kuulla edistävänsä organisaation tavoitteita. 

5. Teknologiastrategian puute: IT-osaajat haluavat työskennellä organisaatioissa, jotka arvostavat heidän panostaan ja joilla on selkeä tapa hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassa.

6. Ei joustavuutta: Raportin mukaan jopa 60 prosenttia teknologia-alan ammattilaisista haluaisi tehdä vain etätöitä, ja tämä luku on kasvussa. Myös aikatauluissa joustaminen on tärkeää. 

7. Huono johtaminen: Tiimityöhön kannustaminen ja palautteen antaminen parantavat työntekijöiden onnellisuutta ja tuottavuutta. Hyvillä ihmissuhdetaidoilla varustetut johtajat ovat yrityksille arvokkaita. 

8. Ei kehitysmahdollisuuksia: IT-työntekijät lähtevät todennäköisemmin, jos yritys ei tue heidän mahdollisuuksiaan edetä uralla.

9. Ei uutta tekniikkaa: Teknologia-alan työntekijät haluavat työskennellä uusien teknologioiden parissa. Huippulahjakkuuksia innostaa mahdollisuus työskennellä huipputeknologian parissa.

10. Liian vähän kehityskeskusteluja: Säännöllinen palaute ja uratavoitteiden yhteinen tarkastelu ovat olennaisen tärkeitä, jotta yrityksen yhteys työntekijöihin säilyy. Asiantuntijat suosittelevat kehityskeskusteluja käytävän useamman kerran vuodessa.

11. Yksinäisyys työpaikalla: Yksinäisyys saa työntekijät haluamaan muutosta. Etenkin etätyön yleistyessä yritysten on hyvä keskittyä luomaan uusia ihmissuhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

12. Työuupumus: Työuupumus on kasvussa, ja sitä kokevat työntekijät etsivät todennäköisemmin uutta työpaikkaa. Työnantajien on kiinnitettävä huomiota työn ja yksityiselämän tasapainoon, taukoihin ja työntekijöiden yleiseen hyvinvointiin.

Kuva: Brooke Cagle

Suositellut

Uusimmat