Uusi tietosuojatyökalu auttaa pk-yrityksiä tietosuojan kehittämisessä
Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kehittämä avoimesti käytettävissä oleva työkalu voisi auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tarvitsevat lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä.
Kalle Keinonen
31.1.2022

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry julkaisivat 28. tammikuuta pk-yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat arvioida tietosuojakäytäntöjään ilman aikaisempaa tietosuoja-asiantuntemusta. GDPR2DSM-hankkeelle myönnettiin EU-hankerahoitus.

Hankkeessa tuotetun materiaalin ja työkalun avulla pk-yritykset voivat lisätä tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa sekä saada tämän pohjalta vinkkejä tietosuojansa kehittämiseen.

Toimivat tietosuojakäytännöt ovat avainasemassa nykypäivän liiketoiminnassa, ja ne rakentavat luottamusta sekä kuluttajien että yritysten välille. Hankkeen on tarkoitus auttaa etenkin niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ovat kehittäneet työkalua yhteistyössä eri yritysten kanssa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan työkalu on helppokäyttöinen apuväline, josta yritykset voisivat aidosti hyötyä. Tähän mennessä työkalu on saanut palautetta, jonka perustella se palvelee niin yrittäjän omaa perehtymistä kuin myös henkilöstön kouluttamista.

Tietosuojan itsearviointityökalu julkaistiin osana sivustoa, joka tarjoaa myös muuta tietosuojaan liittyvää materiaalia.

Kansainvälisenä tietosuojapäivänä 28. tammikuuta julkaistaan vasta itsearviointityökalun ensimmäinen versio. Kokonaisuudessaan sivusto ja työkalu ovat valmiita lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Työkalu toteutettiin avoimeen lähdekoodiin, mikä mahdollistaa sen mahdollisen jatkokehittämisen hankkeen jälkeen. Työkalu julkaistiin suomeksi, mutta se käännetään vielä ruotsin ja englannin kielelle, minkä ansiosta hanketta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa EU-maissa.

Suositellut

Uusimmat