Uusi datalaki eteni Eurooppa-neuvostoon – lohkoketjuteknologia on samalla vaarassa
Datalaki pyrkii vahvistamaan EU:n teknologista kehitystä esimerkiksi tekoälyn saralla, mikä voi johtaa edelleen tuotannon optimointiin. Samalla lohkoteknologiaa uhkaa älysopimusten aseman heikentäminen.
Max Lehtinen
10.11.2023

EU:n parlamentti hyväksyi juuri datalakiehdotuksen, joka pyrkii helpottamaan datan hyödyntämistä teknologisten innovaatioiden, kuten tekoälyn ja esineiden internetin, kehittämiseen. Nyt lakiehdotus vaatii enää hyväksynnän EU:n valtionpäämiesten muodostamalta Eurooppa-neuvostolta.

Laki helpottaisi EU:n mukaan esimerkiksi tuotantolaitteiden toiminnan optimointia tehtailla, maatiloilla ja rakennusyrityksissä antamalla yrityksille helpon pääsyn lähes rajattomaan määrään korkealaatuista dataa. 

“[Datalaki] auttaa parantamaan nykyisiä liiketoimintamalleja ja vauhdittaa uusien toimintamallien kehittämistä luoden samalla uutta arvoa. Toisin sanoen [datalaki] tarjoaa mahdollisuuden innovointiin ja kilpailukykyyn”, johtava Euroopan parlamentin jäsen Pilar del Castillo Vera kertoo EU:n tiedotteessa.  

Lain avulla EU pyrkii myös tekemään teknologialaitteiden myynnin jälkeisistä korjauksista halvempia ja antamaan itselleen oikeuden käyttää yksityisyritysten dataa luonnonkatastrofien, kuten tulvien, aikana. 

Lisäksi laki helpottaisi pilvipalveluntarjoajan vaihtamista ja vaikeuttaisi laittomia tiedonsiirtoja, kuten liikesalaisuuksien vuotamista, ulkomaille. 

Samalla EU haluaa lakiehdotuksen avulla helpottaa virtuaalisten sopimusten, kuten lohkoketjujen älysopimusten, turvallista irtisanomista, mikä voi tehdä monista älysopimuksista laittomia. 

EU:ta pyydettiin kesällä lohkoketjuorganisaatioiden avoimessa kirjeessä harkitsemaan uudelleen älysopimusten aseman yleistä heikentämistä, mutta lakiehdotukseen ei ole tiettävästi tehty muutoksia sen jälkeen, kun Coindesk kävi sopimuksen viimeisimmän version läpi heinäkuussa. 

Lakiehdotus läpäisi kuitenkin parlamentin äänestyksen selkeällä enemmistöllä: 481 ääntä puolesta, 31 vastaan ja 71 tyhjää. Lakiehdotus tehtiin yhteistyössä EU:n jäsenmaiden kanssa, joten on epätodennäköistä, että Eurooppa-neuvosto hylkäisi sen. 

Suositellut

Uusimmat