Unohda epämukavuusalue – Nyt hypätään etämukavuusalueelle!
“Epämukavuusalueella tapahtuu kaikki kehittyminen.” Tämä on kenties ihmiskunnan suurimpia huijauksia, joka on pesiytynyt valmentajien ja yritysjohdon retoriikkaan vuosien saatossa, kirjoittaa kolumnistimme Petri Matero.
Petri Matero
15.11.2022

“Epämukavuusalueella tapahtuu kaikki kehittyminen.” Tämä on kenties ihmiskunnan suurimpia huijauksia, joka on pesiytynyt valmentajien ja yritysjohdon retoriikkaan vuosien saatossa. Epämukavuusalue on varmin tapa aktivoida taistele tai pakene -reaktiomme, ja kehittymisen sijaan siellä vain selviydytään hengissä kortisolin ja stressireaktioiden varassa.

Olet kuin korkeushyppääjä, jota jännittää juuri ja juuri lattian rajan yläpuolelle nostettu rima.

Etämukavuusalue taas on se paikka, jonne uteliaisuutesi ja luontaiset vahvuutesi sinua vetävät. Siellä pääset tutkimaan ja kokeilemaan uutta turvautuen niihin tietoihin ja taitoihin, jotka luovat pohjan rikastuttavalle oppimiselle ja uusien tekemisen tapojen kehittämiselle.

Kun pääset kehittämään itseäsi vahvuuksiesi päälle, on siinä korkeushypyn rimassa ilmaa alla jo riittävästi, ja nostaminen oman ja muiden nykyisen tason yläpuolelle on huomattavasti helpompaa.

Olen törmännyt vuosien saatossa karkeasti jaoteltuna kahdenlaisiin yrittäjiin.

Niihin, jotka taikovat uusia bisneksiä omien intohimojensa sekä kiinnostuksen kohteidensa päälle, ja niitä, jotka tekevät asioita, kuten he olettavat heiltä odotettavan.

Yleensä nuo ensin mainitut sattuvat menestymään varmemmin, kun taas jälkimmäiset tyylittelevät siellä, missä muut yrittävät tehdä asioita sydänverellään. Ikävä kyllä myös menestys karttaa monesti näitä jälkimmäisiä.

Benchmarkaus omalta toimialalta on eräänlainen epämukavuusalueen noidankehä. Verrataan omaa tekemistä muihin toimialan toimijoihin, ja muutetaan omia prosesseja muiden kaltaisiksi.

Monesti voikin olla, ettei nämä muilta “varastetut” tavat sovikaan oman yrityksen vahvuuksiin, vaan niitä rakennetaan vain siksi, “koska muutkin”.

Etämukavuusalue olisi paljon kiinnostavampi, koska organisaation luontaiset kiinnostuksen kohteet ja kyvykkyydet pääsisivät esiin sellaisissa malleissa, joita ei esimerkiksi omalla toimialalla ole ennen nähty. Tällaisen alueen valtaaminen voi jo itsessään olla kilpailuetu ja erilaistumisen lähtölaukaus.

Kun on jo jollain osa-alueella hyvä, on helpompi kehittyä siinä loistavaksi

Brittiläinen pyöräilytalli Team Sky kehitti Marginal Gains -strategian, joka oikeastaan perustuu etämukavuusalue-konseptiin. Joukkueen valmennuksen tavoitteena oli korottaa jokaista osa-aluetta hieman, jolloin marginaaliset parannukset yhdessä rakensivat kaulaa muiden joukkueiden kyvykkyyksiin nähden.

Kun on jo jollain osa-alueella hyvä, on helpompi kehittyä siinä loistavaksi, kuin tulla hyväksi jossain, missä lähtötasoltaan olikin jo aivan kuraa.

Nämä ovat myös esimerkkejä etämukavuus- ja epämukavuusalueilta. On helpompi rakentaa liiketoimintaa sellaisten asioiden päälle, joihin on luontaista kiinnostusta ja vahvuuksia. Tämän strategian myötä myös organisaation sisäinen uteliaisuus ja halu oppia lisää voi kehittyä uusiin mittoihin.

Mitä vahvempi uteliaisuus sinua kantaa, sen varmemmin jaksat puskea eteenpäin vastustuksesta huolimatta. Uteliaisuus ja etämukavuusalueella liikkuminen on polttoainetta toimeenpanokyvylle, jonka avulla saat vietyä maaliin suunnitelmia, vaikka motivaatio hieman kyykähtäisikin.

Etämukavuusalue-konseptin taustalla on ajatus omien vahvuuksien päälle rakennetusta liiketoiminnasta. Vahvuuksien päällä toimiminen on myös kontrollin tunteen maksimointia.

Kun tiedät, että puikot pysyvät käsissä kovemmassakin kyydissä, on mahdollista ottaa riskejä, joiden kautta saat suurempia onnistumisia.

Mieti millainen sinun etämukavuusalue on. Mitä taitoja ja tietoja sieltä löytyy? Millaisia ihmisiä siellä on, ja miten ne puhuvat sinulle? Kehittyykö siellä positiivinen palauteluuppi, jonka avulla pääset kehittämään jo olemassa olevia vahvuuksiasi? Rakentamalla oman alueesi tällaisten mielikuvien kautta, huomaat yhtäkkiä rakentaneesi myös verkoston, joka tukee omaa kasvuasi.

Vanhassa sananlaskussa on sittenkin perää! “M*#kkujen kanssa ei kannata tehdä töitä.” Ne kun vain vetävät sinua kiusallaan sinne epämukavuusalueelle.

Muita Petri Materon kolumneja:

Suositellut

Uusimmat