Työntekijät arvostavat vihreitä vaihtoehtoja – työnantajat eivät vielä seuraa mukana
Ympäristöystävällisyys ohjaa kuluttajien valintoja. Myös työntekijänä he arvostavat vihreitä vaihtoehtoja, joita ei vielä ole liikaa tarjolla.
Mikko Torikka
22.11.2021

Ympäristöystävällisyys on tärkeää nykypäivän kuluttajille. He tekevät valintoja, joissa otetaan huomioon myös luontoarvot. Myös teknologiahankinnoissa. Tietokoneita, älypuhelimia ja muita laitteita valmistetaan ympäristö ja ilmasto huomioon ottaen enemmän kuin koskaan.

Ihmiset haluavat myös työpaikoilla mahdollisuuden vihreämpiin valintoihin sitä mukaa kuin niitä tulee saataville, selviää tietokonevalmistaja Lenovon eGovilla teettämästä Pohjoismaiden laajuisesta tutkimuksesta. Työnantajat eivät tällä hetkellä tarjoa riittävästi vaihtoehtoja ympäristöystävällisempiin valintoihin.

88 prosenttia pohjoismaisista vastaajista sanoo, että heidän työnantajansa ei tarjoa heille tai tarjoaa vain osittain riittäviä vaihtoehtoja ympäristöystävällisempiin teknologiavalintoihin. Yli puolet (59 %) pitää ympäristötietoisia kulutusvalintoja tärkeinä myös teknologian osalta.

”Tutkimus osoitti selvästi, että työntekijät haluavat saada käyttöönsä entistä enemmän ympäristöystävällistä teknologiaa. He myös valitsevat todennäköisemmin ympäristökompensoidun laitteen, jos sellainen annetaan vaihtoehdoksi. Työnantajille on tärkeää tarjota älykkäämpiä valintoja ja teknologiaratkaisuja, jotka edistävät valoisampaa ja kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Lenovon Global Environmental Service and Solutions -yksikön johtaja Stefan Larsen.

Syyskuussa 2021 tehtyyn kyselyyn vastasi 3 000 25–55- vuotiasta henkilöä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa pohjoismaisten työikäisten asenteita ympäristöystävällistä teknologiaa kohtaan sekä heidän laitekäyttöään ja mieltymyksiään kestävien vaihtoehtojen suhteen.

Tutkimuksen mukaan suurin osa työikäisistä pohjoismaalaisista käyttää teknologiaa yli viisi tuntia päivässä. Reilusti yli kolmannes vastaajista (44 %) viettää yli yhdeksän tuntia päivässä laitteen tai laitteiden parissa. Vastaajista 61 prosentilla on yhteensä 3–5 laitetta töissä ja kotona. Luvut osoittavat, että teknologian käyttö on runsasta, joten vihreämpiä ratkaisuja tarvitaan, jotta jatkuvasti kasvavat tuottavuus- ja energiavaatimukset voidaan ottaa huomioon ja kompensoida.

Jokaisessa tutkitussa maassa reilusti yli puolet vastaajista pitää ympäristötietoisia kulutusvalintoja tärkeinä (59 % Pohjoismaissa). Työntekijöistä 55 prosenttia haluaa käyttää vihreämpää teknologiaa, mutta vain, jos työnantaja maksaa sen. Toistaiseksi myös hyvin pieni joukko vastaajista on tietoisesti vähentänyt laitteiden määrää ympäristösyistä (5 %).

Tutkimus paljasti myös, että työnantajien ohjeet kestävän teknologian hankkimiseksi ovat työntekijöille epäselviä. Vain 20 prosenttia tietää, onko heidän työnantajansa laatinut ja ottanut käyttöön ohjeet laitteiden vastuullisesta hankinnasta. Yli 40 prosenttia vastaajista ei tiedä, ryhtyykö heidän työnantajansa lainkaan asianmukaisiin toimiin vihreämmän teknologian puolesta.

Suositellut

Uusimmat