Tietotekniikan palveluala sai valtakunnallisen työehtosopimuksen
Teknologiateollisuuden työntantajat, YTN ja Tietoala sopivat kaksivuotisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Palkankorotuksissa TES tavoittelee ensisijaisesti paikallista sopimista.
IT Insider toimitus
02.3.2023

Tietotekniikan palvelualalle on syntynyt uusi valtakunnallinen kaksivuotinen työehtosopimus. Teknologiateollisuuden työnantajat, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tietoala ovat hyväksyneet maanantaina saavutetun neuvottelutuloksen kaksivuotisesta työehtosopimuksesta. Sopimus ei ole yleissitova, vaan se koskee työnantajia, jotka kuuluvat Teknologiateollisuuden työnantajiin.

Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen.

Yksi neuvottelujen kipukohdista oli sopimusajan palkankorotukset. Palkkaratkaisussa ensisijainen vaihtoehto on paikallinen sopiminen. Mikäli tällaista ei synny, palkkoja tarkistetaan perälaudan mukaisesti. Kustannustaso on sama kuin teknologiateollisuuteen aiemmin syntyneissä sopimuksissa.

Perälaudan mukaan palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia. Lisäksi ensimmäisenä sopimusvuonna työntekijöille maksetaan kustannusvaikutukseltaan 1,0 prosentin suuruinen kertaerä. Kertaerä maksetaan joko maalis- tai toukokuussa.

Ensimmäisen vuoden palkankorotusten kustannusvaikutus on 3,5 prosenttia. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen työntekijän palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Toisen vuoden osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on 2,5 prosenttia. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen työntekijän palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 1,3 prosenttia.

Uuteen työehtosopimukseen lisättiin lisäksi muun muassa uusi palkkausmalli. Jatkossa yrityksessä voidaan siirtyä työnantajan päätöksellä omaan palkkapolitiikkaan, jota ei ole sidottu vähimmäispalkkataulukoihin. Yrityksen oma palkkapolitiikka on siis jatkossa vaihtoehto TESin taulukoille tai paikallisesti sovittavalle työpaikkakohtaiselle palkkausjärjestelmälle.

Työehtosopimuksella lyhennettiin myös muutosneuvottelujen neuvotteluaikoja ja lomautusilmoitusaikaa, joskin neuvotteluajoista voidaan sopia jatkossakin toisin. Lisäksi sovittiin, että vanhempien yhteenlasketut palkalliset perhevapaat lisääntyvät noin kolmella viikolla.

Suositellut

Uusimmat