Tekoälyn hyötyjä tavoitellaan myös pk-yrityksille
Isot yritykset hyötyvät eniten tekoälyteknologioista. Pk-sektori puolestaan kokee hyödyntämisen haastavaksi. Uusi AI-TIE hanke pyrkii valjastamaan tekoälyn myös pienempien yritysten hyödyksi iloksi.
Mikko Torikka
13.8.2021

Tekoälyteknologioiden hyödyntäminen on monesti haastavaa pienille ja keskisuurille yrityksille. Haaga-Helia ja Laurea -ammattikorkeakoulujen aloittama AI-TIE-hanke (Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille) pyrkii tukemaan pk-yrityksiä tekoälyn hyödyntämisessä. 

AI-TIE -hankkeen päätavoite on ottaa käyttöön piilotettu potentiaali ja tukea pk-yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.

Tämä toteutetaan muun muassa kartoittamalla tekoälyratkaisujen sovelluskohteita innovaatio-, tuote- ja palvelukehityksessä sekä palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä valtion rahoitusta, jota käytetään pk-yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden tuottamiseen tekoälyn sovellusten suunnittelun ja pilotoinnin tueksi.

AI-TIE:ssä rakennetaan täysin uusi tekoälyinnovaatioekosysteemi, jossa pk-yritykset, suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, korkeakoulut, asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat toimivat yhteistyössä tarjotakseen tuotteitaan ja palveluitaan.

Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA:n mukaan Suomen tulisi keskittyä enemmän alan yhteistyöhön ja suomalaisen tekoälyekosysteemin luomiseen, jotta se kykenisi vahvistamaan paikkaansa kansainvälisen tekoälyareenan huipulla.

Tästä syystä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen tekoälyekosysteemin tukemiseksi onkin yksi AI-TIE -hankkeen keskeisimpiä tavoitteita. Tällä pyritään myös vastaamaan EU-tason innovaatioekosysteemien kehittämiseen liittyviin linjauksiin, joiden tarkoituksena on edesauttaa digitalisaatioon liittyvää muutosjoustavuutta.

Hankkeessa keskitytään erityisesti puhtaaseen teollisuuteen sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan, joiden tekoälykeskustelua pyritään viemään yleiseltä tasolta enemmän kohti toimialakohtaista koulutus-, mentorointi- ja kiihdyttämötoimintaa.

Toimialavalinnalla tuetaan AI-TIE:n laajempia vaikutuksia.

Hanke edistää välittömästi myös sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta toteuttamalla hyvinvointialaan liittyvän tekoälykiihdyttämön, joka tulee vauhdittamaan entisestään erilaisten teemaan liittyvien ratkaisujen kehittämistä.

Tekoälysovelluksia tullaan edistämään myös puhtaan teollisuuden alalla, josta voi olla merkittäviä vaikutuksia suomalaiseen ympäristöosaamiseen.

Hankkeen yhteydessä tullaan tuottamaan pk-yrityksille suunnattuja, tekoälyn liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen keskittyviä koulutuksia, materiaaleja sekä verkkosisältöjä, joilla pyritään lisäämään pk-yritysten henkilöstön tekoälyosaamista.

Lisäksi hankkeessa kasvatetaan yritysneuvojien ja pk-yritysrajapinnassa toimivien asiantuntijoiden osaamista, jotta he voisivat viestiä yrityksille paremmin tekoälyn lukemattomista mahdollisuuksista.

Hankkeen laajan yhteistyökumppaneiden verkoston uskotaan mahdollistavan moniäänisen ja -puolisen keskustelun tekoälystä.

AI-TIE -HANKKEEN toteutuksessaHaaga-Helia tuo konsortioon osaamisensa yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja liiketoimintaprosessien digitalisoinnin menetelmistä, kun taas Laurealla on vankka kokemus innovaatioekosysteemien ja yhteiskehittämisen osaamisesta.

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimiva Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA sekä omadatamallin kansainvälinen suunnannäyttäjä MyData Global ry.

AI-TIE tullaan toteuttamaan yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Uudenmaan yrittäjät ry:n, NewCo:n ja Health Capital Helsingin kanssa.

Suositellut

Uusimmat