Tekoäly parantaa opiskelutuloksia ja oppimiskokemuksia
Ville Heilalan oppimisanalytiikkaa käsittelevä väitöstutkimus osoittaa, että oppimisanalytiikkaa voisi hyödyntää pedagogisessa päätöksen teossa. Oppimisanalytiikka on kuin ikkuna yksilölliseen oppimisprosessiin- ja kokemukseen.
Kalle Keinonen
24.5.2022

Selittävän tekoälyn menetelmät ja oppimisanalytiikan tiedot voisivat toimia pedagogisen päätöksenteon tukena, selviää Jyväskylän yliopiston Ville Heilalan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Analytiikkaa hyödyntämällä opettajat voisivat edistää oppilaidensa opiskelutuloksia ja oppimiskokemuksia.

Oppimisanalytiikan avulla oppimista pyritään edistämään erilaisissa ympäristöissä. Analytiikassa hyödynnetään tekoälyn menetelmiä, automaatiota ja monipuolista tiedonkeruuta.

”Pelkkä datalähtöisyys ei kuitenkaan riitä. Ihmisten oppimista ei voi analysoida yhtä suoraviivaisesti kuin esimerkiksi bisnesanalytiikassa yrityksen taloustietoja. Siksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa ja ymmärrystä siitä, miten oppimistieto liitetään oppimisen teorioihin ja käytäntöön”, toteaa oppimisanalytiikasta väittelevä tietotekniikan ja kasvatustieteen maisteri Heilala.

Ville Heilala

Oppimisanalytiikalla on monia käyttötarkoituksia. Sen avulla voidaan tukea oppijan yksilöllistä oppimisprosessia, edistää opettajan pedagogista päätöksentekoa ja tarjota ajankohtaista tietoa opetuksen järjestäjille.

Väitöstutkimuksessaan Heilala tutki myös opiskelijan toimijuusanalytiikkaa. Opiskelijan toimijuus on moniulotteinen ilmiö, joka muodostuu erilaisista oppimiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten minäpystyvyydestä, kiinnostuneisuudesta ja opettajan tuesta. Opiskelijan toimijuus on eräs keskeisistä käsitteistä koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja olennainen asia huomioida myös elinikäisessä oppimisessa

Väitöstutkimus osoitti, että opettajat voivat hyödyntää oppimisanalytiikkaa pedagogisessa päätöksenteossa. Selittävän tekoälyn menetelmät mahdollistavat sen, että opettaja voi saada tarkempaa tietoa yksilöllisistä oppimiskokemuksista. Toimijuusanalytiikkaa hyödyntämällä voidaan puolestaan edistää sekä opiskelutyytyväisyyttä että oppimistuloksia.

”Tarkempi tieto yksilöllisistä oppimiskokemuksista auttaa meitä tukemaan opiskelijoita entistä paremmin kaikilla koulutusasteilla. Sekä oppija että yhteiskunta hyötyvät, kun yksilön oppimisessaan kokema mielekkyys ja elinikäinen oppimiskyky vahvistuvat”, Heilala tiivistää.

Pääset tutustumaan tarkemmin Heilalan väitöskirjaan tästä.

Suositellut

Uusimmat