Tekoäly ei ole enää suomalaisille mörkö
Suomalaisten suhtautuminen tekoälyyn, robotteihin sekä tieteen ja teknologian kehitykseen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Yli puolet suomalaista uskoo, että robotiikka ja tekoäly parantavat pitkällä aikavälillä työllisyyttä.
IT Insider toimitus
10.8.2022

Suomalaisten suhtautuminen tekoälyyn, robotteihin sekä tieteen ja teknologian kehitykseen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Suomalaisista 51 prosenttia katsoo, että robotiikka ja tekoäly turvaavat pitkällä aikavälillä työllisyyttä, vaikka ne ensi vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja. Neljä vuotta sitten vain 38 prosenttia suomalaisista oli samaa mieltä.

Tulokset käyvät ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

”Taloustieteen tutkimuskirjallisuus antaa vahvan tukensa suomalaisten enemmistön näkemyksille: koneet eivät tee ihmisiä tarpeettomiksi, vaan mahdollistavat keskittymisen ihmiselle ominaisen osaamisen alueille, kuten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ei-rutiininomaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät havaitsemista ja hienomotoriikkaa. Ekonomistit näkevät automaation myös tärkeänä tuottavuuskasvun ja siten hyvinvoinnin lähteenä”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Yli puolet (52 prosenttia) suomalaisista luottaa tieteen kykyyn ratkaista useimmat nykypäivän ongelmat. Erityisen optimistisesti tieteeseen ja teknologiaan suhtautuvat miehet, nuoret ja korkeasti koulutetut.

Tekoälyn ja robotiikan tuomiin mahdollisuuksiin erityisen myönteisesti puolestaan suhtautuvat ne, jotka ovat työssään jo valmiiksi tekemisissä tekoälyn ja robotiikan kanssa. Heistä peräti 80 prosenttia pitää todennäköisenä, että robotit ja tekoäly helpottavat ja tehostavat omaa työtä. Koko väestöstä näin ajattelee 34 prosenttia.

”Tulosten valossa näyttää selvältä, että kokemukset robotiikan ja tekoälyn soveltamisesta omaan työhön ovat valtaosaltaan myönteisiä – ja oman kokemusperäisen tiedon lisääntyessä myönteisten teknologianäkemysten voi arvioida lisääntyvän myös tulevaisuudessa”, sanoo Kurronen.

Tutkimuksen voi ladata EVAn sivuilta.

Suositellut

Uusimmat