Suomi on edelleen digitalisaation kärkijoukossa
Digitaalisuuden hyödyntämistä maiden välillä mittava Digibarometri sijoitti Suomen toiseksi maiden välisessä digitalisaatiovertailussa. Parhaiten Suomi menestyy julkisen sektorin vertailussa. Yrityssektorilla trendi on puolestaan laskeva.
IT Insider toimitus
14.6.2022

Suomi on kolmatta vuotta putkeen maailman toiseksi paras maa hyödyntämään digitalisaatiota, selviää Digibarometri 2022 vertailusta. Kärkessä jatkaa Tanska. Norja oli kolmantena ja Yhdysvallat neljäntenä.

Digibarometri vertailee ja mittaa digitaalisuuden hyödyntämistä 22 maan kesken kolmella eri tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) sekä kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori).

Suomi pärjäsi parhaiten digitaalisuuden hyödyntämisen edellytysten osalta, ollen siinä kärjessä. Digitaalisen teknologian käytössä sijoitus on kolmas, mutta digitaalisuuden vaikutuksissa sijoitus on viime vuoden tapaan vasta kuudes.
Sektoreittain Suomi on toisena julkisen sektorin vertailussa ja kansalaisten sekä yritysten vertailussa neljäs.

Maiden sijoitukset eri vuosina

Tarkemmin tutkittaessa Suomi pärjää heikoiten digitalisaation vaikutuksissa yrityssektoriin. Tänä vuonna sijoitus on kymmenes. Suomen sijoitus on valunut alaspäin viime vuodet vaikka investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat olleeet vertailun kärkimaiden tasolla.
T&k-investoinnit eivät ole Suomessa varsinaisesti vauhdittaneet digitalisaatiota.

”Suomessa toimivien yritysten t&k-panostukset eivät ole kohdistuneet digitalisaation hyödyntämisen näkökulmasta yhtä onnistuneesti kuin kärkimaissa. Suomi sijoittuu myös häntäpäähän, kun tarkastellaan viime vuosikymmenen ajalta ICT-pääoman vaikutusta talouskasvuun. Esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa ICT-pääoman vaikutus talouskasvuun on ollut merkittävästi suurempaa”, huomauttaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

Sen sijaan teollisuuden digitaalisuudessa Suomi pärjää hyvin. Vuoden 2022 Digibarometrissa tarkasteltiin myös teollisuuden digitaalista intensiteettiä eli missä määrin digitaalisia teknologioita on otettu käyttöön yrityksissä tai teollisuudessa.
Valmistavan teollisuuden osalta Pohjoismaat hallitsevat vertailua, ja erityisesti Suomessa ja Ruotsissa kehityksen aste on selvästi muuta Eurooppaa korkeampaa.

Suomi oli vuonna 2021 ainoa Euroopan maa, jossa yli puolella teollisuusyrityksistä oli vähintäänkin korkea digitaalisen intensiteetin taso. Heikoimmalta valmistavan teollisuuden digitaalisuuden tilanne näyttää Romaniassa sekä Bulgariassa.

Digibarometri 2022 julkaisijat ovat työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät. Toteutuksesta vastaa Etlan tytäryhtiö Etlatieto.

Suositellut

Uusimmat