Seitsemän kuolemansyntiä, jotka tuhoavat tiimin toiminnan
Motivoitunut IT-tiimi on tehokas, innovatiivinen ja erittäin tuottava. Mutta tiimin toiminnan saa rapautettua mikäli tiimin kuttuurissa on haitallisia toimintamalleja.
IT Insider toimitus
12.10.2021

Motivoitunut IT-tiimi on yleensä tehokas, innovatiivinen ja erittäin tuottava. Mutta tiimin toiminnan saa rapautettua mikäli tiimin kuttuurissa on haitallisia toimintamalleja.

CIO.com listasi tiimien toiminnan seitsemän kuolemansyntiä, joita kannattaa tarkkailla omassa organisaatiossa. Jokainen niistä johtaa huonompaan yhteishenkeen ja heikentää tiimin toimintakykyä. Pahimmassa tapauksessa vaikutukset ovat jäävät tiimin pitkäksi aikaa.

  1. Tyly käytös

Tyly käytös voi vahingoittaa tiimiä välittömästi. Seurauksina on yleensä yhteistyön loppuminen, projektien myöhästyminen ja tiiminjäsenten psykologisen turvallisuuden rapautuminen.

“Tyypillisiä toimintamalleja ovat esimerkiksi vähättelevät kommentit, loukkaukset, silmien pyörittäminen, toisen työstä kunnian ottaminen tai jokun jättäminen porukan ulkopuolelle”, kertoo Carnegie Mellonin yliopiston tutkija Binyamin Cooper.

Tällainen toiminta vaikuttaa varsinaisen kohteen lisäksi koko tiimiin tai yksikköön. “Kun ajatukset muuttuvat negatiivisiksi, muuttuu käytöskin negatiiviseksi”, Cooper sanoo.

  1. Sitoutumisen puute

Työntekijöiden kiinnostus työhön voi vähentyä ja sitä kautta heidän sitoutumisensa tiimiin ja vastuisiin heikkenee. Taustalla voi olla ongelmia yrityksen, roolin tai esihenkilön kanssa.

IT-alan työ voi olla monille työntekijöille erittäin raskasta, etenkin jos heille ei ole selvää miten heidän omat tehtävänsä vaikuttavat  koko yrityksen tavoitteisiin. Joissain tilanteissa stressi vaikuttaa niin, että he irtautuvat henkisesti työyhteisöstä.

  1. Kyynistyminen

Moni kokeneempi työntekijä on oppinut suojautumaan pettymyksiltä kasvattamalla paksun nahan ja odottamalla aina pahinta. 

Pieni määrä pahimman odottamista on monesti hyvä, koska silloin tiimit ottavat myös nämä skenaatiot huomioon. Mutta jos kaikkea toimintaa leimaa epäonnistumisen odottaminen, toiminta alkaa heikentyä merkittävästi. 

  1. Kateus

Kateus nostaa päätään työpaikoilla tyypillisesti tilanteissa, joissa jonkun työntekijän osaamista aletaan vertailla kollegoihin.. Työnvälitysyhtiö Bayt.comin CTO Akram Assafin mukaan kateus on usein läsnä kilpailluissa it-ympäristöissä. 

Assafin mukaan tällaiset tilanteet pitää käsitellä tiimin tapaamisissa. “Analysoikaa tilannetta yhdessä ja arvioikaa, jos jotain tiimin jäsentä kohdellaan epäreilusti. Korostakaa yhteistyön tärkeyttä ja palkitkaa parhaita tiimipelureita.”

Avoin viestintäkulttuuri on tärkeää kateuden ehkäisemisessä. Kun ihmiset nostavat asiat esiin heti, niistä ei kasva isoja ongelmia. 

  1. Passiivis-aggressiivinen käytös

Passiivis-aggressiivisuus eli negatiivisuuden epäsuora ilmaisemien on yksi tuhoisimmissa tiimihenkeä rapauttavista toimintamalleista. Passiivis-aggressiivisuus ei aina ole selvästi havaittavissa, mikä vaikeuttaa siihen reagointia. Toinen ongelma on se, että toiminta lähtee yleensä varsin pienistä kommenteista ja laajenee vasta myöhemmin, jolloin vahinko on jo tapahtunut.

Verkkosivujen analytiikkaa tekevän Plerdyn toimitusjohtaja Andrew Chornyy kertoi CIO.comille omista kokemuksistaan. Hänen tiiminsä kokenut kehittäjä oli myös tiimin toiminnan myrkyttäjä. Hän ei voinut vastustaa kiusausta saada työkaverinsa vaikuttamaan tyhmiltä esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin Slackissa Google-linkeillä varsinaisen vastaamisen sijaan. 

Ajan myötä tiimikaverit eivät enää halunneet olla yhteydessä tähän kehittäjään, jolloin tiimin tuottavuus laski ja luottamus oli rapautunut. “Hänet oli lopulta pakko irtisanoa”, Chornyy kertoo. 

  1. Ylivertaisuuden tunne

IT-ala vetää puoleensa erittäin älykkäitä ihmisiä. Tämä on yleensä hyvä, ellei liiallinen kaikkitietävyys ala vaikeuttamaan yhteistyön tekemistä. Yleensä yhdessä toimimalla saadaan luovempia ratkaisuja kuin yksin. Tästä syystä ylivertaisena itseään pitävä tiimin jäsen pitää saada toimimaan myös tiimin osana.

Yksi tapa ratkaista tämä on palkata yrityksiin ihmisiä erilaisilla taustoilla. Näin työntekijät ymmärtävät, että yrityksessä arvostetaan erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä.

  1. Liiallinen yksilökeskeisyys

Joissain it-organisaatioissa on edelleen voimissaan voittajien ja häviäjien kulttuuri. Kun suosiossa olevia tiimin jäseniä palkitaan ja pystyvät matalamman profiilin työntekijät jätetään huomiotta, alkaa yhteistyö olla selvästi hankalaa.

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat onnistuneet tiimin elinehto. Liiallisessa yksilökeskeisyydessä tiedonjakaminen ja yhteistö jäävät taka-alalle. Kaikki toiminta on nollasummapeliä ja toisen menestyminen on toiselta pois. 

Tämän taklaaminen onnistuu pitämällä tiimin tavoitteet aina yksilön tavoitteita tärkeämpinä. Vaikka ihmisillä olisikin omia uratavoitteita, tiimin menestys tulee aina ensin.

Kuva Leon Unsplash

Suositellut

Uusimmat