Robotit ja uudet teknologiat lisäävät työpaikkoja Suomessa
Etlan, MIT:n ja Laboren uusi tutkimus todistaa useat käsitykset robotiikan ja uusien teknologioiden huonoista vaikutuksista vääriksi. Tutkimuksen mukaan uusien teknologioiden kasvu on itseasiassa lisännyt työllisyyttä, eivätkä ne ole vähentäneet matalammin koulutettujen työpaikkoja.
Kalle Keinonen
11.4.2022

Robotit ja uuden teknologian hyödyntäminen eivät ole vähentäneet suomalaisissa teollisuusyrityksissä työpaikkoja vaan itseasiassa lisänneet niitä, osoittaa tuore Etlan, MIT:n ja Laboren tutkimus. Myöskään korkeasti koulutettujen osaajien osuudet eivät ole kasvaneet teollisuusyritysten työpaikoilla. Tutkimuksen ovat tehneet tutkijat Aapo Stenhammar LABORE:sta (vas.), Joonas Tuhkuri MIT:stä ja Johannes Hirvonen Etlasta.

Yleinen käsitys on ollut se, että robotiikka ja uudet teknologiat aiheuttavat työttömyyttä, syrjäyttävät vähemmän koulutettuja työntekijöitä ja lopulta lisäävät eriarvoisuutta.

Tutkimuksen tulokset haastavat kuitenkin yleiset käsitykset teknologioiden vaikutuksista.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset teollisuusyritykset käyttävät uutta teknologiaa pääsääntöisesti tuotteiden kehittämiseen ja yritysten kasvuun, eivätkä pyri vähentämään työntekijöitä säästääkseen kustannuksissa. 

”Robotit eivät siis näytä johtavan nopeaan työttömyyteen tai koulutusvaatimusten nousuun suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tutkimuksemme tulokset poikkeavat merkittävästi kansainvälisestä keskustelusta ja syy siihen on nimenomaan se, miten teknologioita hyödynnetään suomalaisyrityksissä”, toteaa väitöskirjatutkija Joonas Tuhkuri Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta MIT:stä.

Tuloksia selittää myös se, että suomalaiset teollisuusyritykset erikoistuvat usein joustavaan korkean lisäarvon tuotantoon ennemmin kuin massatuotantoon.

Erikoistuneen tuotannon yritykset tuottavat pieniä eriä tietyistä tuotetyypeistä, kun taas massatuotannon yritykset tuottavat suuria määriä hyvin samanlaisista tuotteista, ja niille työvoiman korvaaminen teknologialla on useammin kustannustehokas ratkaisu.

”On puhuttu paljon siitä, miten ’robots kill jobs’, robotit tappavat työpaikat. Yritysten näkökulmasta investoinnit kuitenkin harvoin kohdistuvat ainoastaan työntekijöiden korvaamiseen koneilla. Uudet teknologiat vaativat uusia taitoja ja yritykset tyypillisesti kouluttavat nykyiset työntekijänsä käyttämään laitteita, sen sijaan, että vaihtaisivat työntekijät uusiin korkeasti koulutettuihin”, toteaa Etlan tutkija Johannes Hirvonen.

Suositellut

Uusimmat