Puolet suomalaisista tekee etätöitä
Pandemia kasvatti etätyötä tekevien joukkoa, mutta päivien määrä jää varsin vähäiseksi.
IT Insider toimitus
04.6.2024

Koronapandemia toi etätöiden tekemisen mahdolliseksi suurelle joukolle suomalaisia ensimäistä kertaa. Traficomin tekemän kuluttajatutkimnukseen mukaan etätyötä tekevien määrä kasvaa vuosi vuodelta, mutta silti vasta puolet suomalaisista tekee etätöitä.

Tästäkin joukosta puolet työskentelee etänä enintään kaksi päivää viikossa. Vuonna 2021 harvemmin kuin kerran viikossa etätöitä teki viisi prosenttia työikäisistä, kun osuus vuonna 2023 oli jo 14 prosenttia. Viikoittain tai useamman kerran viikossa etätöitä tekevien määrä ei ole merkittävästi kasvanut koronavuosien jälkeen. Pelkästään etätöitä on tehnyt noin kymmenesosa työikäisistä parin viime vuoden aikana.

Pelkästään läsnätyötä tekevistä 60 prosenttia on työpaikalla aina, koska etätyöt eivät ole mahdollisia. Alle kymmenekselle syynä on se, että ei haluta tehdä etätöitä tai työnantaja vastustaisi etätöiden tekemistä. Jotkut vastaajat mainitsivat, että työpaikka on kotona, jolloin kotona tehtävät työt eivät ole etätöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi yrittäjät.

Etätyöpäivien määrä nousi selvästi korkeammalle tasolle pandemian myötä. ”Koronapandemian aikana ja sen jälkeen monissa organisaatioissa ja yrityksissä on mahdollisesti tarjottu esimerkiksi kokoaikaisen etätyön sopimuksia, mikä on saattanut johtaa myös työtilojen määrän vähentämiseen. Tulosten perusteella osa aiemmin toimistotiloissa tehtävistä töistä voidaan jatkossakin tehdä pelkästään etätyönä”, pohtii Traficomin erityisasiantuntija Marja Heinonen.

Kuva Simon Abrams Unsplash

Suositellut

Uusimmat