Pro jätti lakkovaroituksen ict-alalle 
Kahden viikon lakko alkaa huhtikuun 25.4. mikäli Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta eivät pääse sopimukseen ennen sitä.
IT Insider toimitus
11.4.2022

Ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Palvelualojen työnantajaliitolle Paltalle sunnuntaina 10.4.2022. 

Uhkaava työtaistelu olisi kahden viikon mittainen 25.4.-8.5.2022. Se koskee kaikkia teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta. Sopimuksen piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä ja asiantuntijaa. 

Ala on ollut sopimuksettomassa tilassa helmi-maaliskuun taitteesta asti. Työehtosopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta lähtien. 

Kiistat koskevat palkan lisien sopimisen mallia. Sovittavia kohteita ovat esimerkiksi arkipyhäviikkojen työaika, ylityö, lisätyö, suurjuhlapyhäkorvaukset ja sunnuntaityö. Neuvotteluissa selvitetään sovitaanko lisistä henkilkohtaisesti toimihenkilön kanssa vai paikallisesti luottamusmiehen kanssa. 

Myös palkankorotusten kohdistamisesta on epäselvyyksiä. Ammattiliitto Pro haluaa kohdistaa palkankorotukset kaikille, mutta erityisesti pienipalkkaisiin tehtäviin. Palta puolestaan haluaa kohdistaa korotuksia paikallisesti. 

Lakko alkaa, mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen ennen sen alkamisaikaa.

Kuva Matt Hoffman Unsplash

Suositellut

Uusimmat