Nämä viisi digitaitoa tarvitaan nykypäivän työelämässä
Digitaaliset viestintävälineet, pilvitallennuspaikat, kuluttaja- ja yrityssovellukset ja jatkuvat tietoturvauhat. Miten työntekijä pärjää digimaailmassa, jossa vaaditaan jatkuvaa uuden oppimista?
IT Insider toimitus
02.9.2021

Nykypäivän vaatimukset työntekijän digitaidoille ovat kovia, mutta yhteisillä pelisäännöillä, koulutuksella ja kulttuurilla yritykset nousevat kilpailijoidensa yläpuolelle.

Digitaidot ovat kilpailukykyasia työmarkkinoilla. ”Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan noin puolella suomalaisista digitaidot ovat riittävällä tasolla työelämän kannalta. Toisella puolella väestöstä on jonkinlaisia ongelmia, mutta ongelmat eivät ole yhteneviä. Usein digitaitojen puutetta hävetään, ja jo häpeän tunne voi estää uuden oppimisen”, kertoo Digituen projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta. 

Digi- ja väestötietovirasto julkaisi osana Digitaitoviikkoaan työelämän viisi olennaista digitaitoa. Ohjeet ovat yksittäiselle työntekijälle, mutta organisaatioiden it-johdon ja hr:n on syytä miettiä, miten opit ja oikeat toimintatavat saadaan jaettua koko henkilöstölle. 

Työntekijän tärkeimmät digitaidot

  1. Taito valita kullekin sisällölle sopiva työväline. Saamme välineet, kun tulemme töihin, mutta niiden käyttötavan ymmärtäminen pitää oppia. On ymmärrettävä, milloin mitäkin työvälinettä käytetään ja mitä sisältöä sinne kannattaa laittaa. Kyseessä on laajempi asia kuin tekninen osaaminen. Työntekijänä ei voi vain käyttää järjestelmää ymmärtämättä, mihin se liittyy.
  1. Digiturvallisuuteen liittyvät taidot. Digitaalisen toimintaympäristön nopea kehitystahti vaatii tarkkaavaisuutta. Omien ja työnantajan tietojen ja laitteiden turvaaminen sekä niiden turvallinen käyttö, ovat välttämättömiä taitoja. 
  1. Tiedonhakutaidot Internetiin tallennetun tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Erityisesti asiantuntijatyössä on tärkeää löytää oman alan kannalta relevanttia ja ajankohtaista tietoa luotettavista lähteistä. Ajankohtaisen keskustelun seuraaminen somessa on myös työelämässä arvostettu taito.
  1. Medialukutaito ja lähdekritiikki. Medialukutaidot ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Valeuutiset, tahallaan tai tahattomasti levitetty virheellinen tieto ja huijaukset ovat netissä erittäin yleisiä. Digimaailmassa leviävät myös ajankohtaiset ilmiöt ja uusia huijaustapoja syntyy.
  2. Kyky hallita teknostressiä ja olla avoin muutosten edessä. Työelämä monimuotoistuu ja kerrostuu. Kun suhtaudumme avoimesti työn ja digiympäristön muutoksiin, syntyy uusia tapoja tehdä työtä. Digitaaliset työntekotavat eivät välttämättä kuormita, mutta digityön kuormittavuutta lisäävät työn huono suunnittelu, sähköisten kanavien ja välineiden paljous sekä riittämätön perehdytys. Kun työtä tehdään kotona ja digisti, myös palautumisesta huolehtiminen on tärkeää.

IT Insiderin toimituksessa pidämme ohjeita erinomaisina.  Organisaatiossa on yleensä määritellyt sisäiset viestintävälineet ja tiedon tallennuspaikat. Näiden ohjeistusten läpikäynti ja ymmärtäminen on tärkeää. 

Esimerkiksi kuluttajakäyttöön suunnatut pikaviestimet kuten WhatsApp ovat helppoja ja näppäriä, mutta niiden kanssa on syytä miettiä, mitä asioita niissä jaetaan ja kuka hallinnoi ryhmien jäsenyyksiä. Samaan tapaan tiedostojen tallennukseen on omat paikkansa ja niistä on syytä pitää kiinni. Näin voidaan varmistaa tietojen turvallinen ja lainmukainen käsittely. Myös tietoturvassa organisaation on syytä olla ajan tasalla. Vuosia aikaisemmin luodut tietoturvakäytännöt eivät välttämättä ole enää relevantteja etätyön ja monien pilvipalvelujen aikakaudella. Yksilön vastuun ohella myös organisaatioiden tulee pitää osaamisensa relevanttina. 

Tiedonhakutaidoissa on syytä korostaa myös organisaation sisäisen tiedon löytämistä. Hakutaitojen ohella olennainen tieto on syytä saada helposti löydettäviksi. 

Digitaidot eivät ole kuin pyörällä ajo. ”Perusasiat pysyvät samana – älä paljasta salasanojasi muille, huolehdi tietoturvasta, ole kriittinen – mutta digiympäristö muuttuu koko ajan. Sen takia digitaitoja on opeteltava jatkuvasti. Tulevaisuudessa haasteita ja mahdollisuuksia työelämään tuovat muun muassa lisätty todellisuus, tekoäly, esineiden internet ja etätyön jatkuminen ja kehittyminen”, sanoo Piirainen.

Kuva Marvin Meyer Unsplash

Suositellut

Uusimmat