Mavericks löysi toimivan keinon osaajien houkutteluun: kunnon palkka
IT-konsulttiyritys Mavericks kasvaa erittäin nopeasti . Yritys on onnistunut houkuttelemaan senioritason osaajia läpinäkyvällä provisiopalkkamallilla, joka tuo tekijöille leijonanosan laskutuksesta.
Kalle Keinonen
08.4.2022

Vuonna 2019 perustettu helsinkiläinen IT-konsulttiyritys Mavericks on kasvanut perustamisestaan lähtien hämmästyttävän nopeasti: vielä koronapandemian alussa yrityksessä työskenteli 20 ihmistä, mutta nyt konsulttitalon pääluku on jo 81. Yrityksen tavoitteena on jatkaa kovaa kasvua. 

Huimaa vauhtia kasvava Mavericks maksaa konsulteilleen myös huimaa palkkaa: senioritason konsultin kuukausiansiot kulkevat yrityksessä jopa 6 750 – ­­8 0­00 euron välillä. Keskipalkka on 7 200 euroaa kuukaudessa. Lisäksi yritys tarjoaa työntekijöilleen avokätisiä kannusteita kasvun vauhdittamisesta.

Tarve uudenlaiselle työnantajalle 

Mavericks perustettiin uudenlaisen työnantajan tarpeeseen. Yrityksen toimitusjohtaja Jouni Jaakkolan mukaan ala oli jakautunut freelancereihin sekä niin kutsuttuihin ”Great place to work” -tyyppisiin, eli vahvasti yhdessäoloon ja kiinteään kuukausipalkkaan perustuviin konsulttitaloihin.

Mavericksin ytimessä on läpinäkyvä provisiopalkkamalli, jossa vähintään 70 prosenttia konsultin asiakkaalta generoimasta laskutuksesta käytetään suoraan konsultin palkkaan. Jaakkolan mukaan perinteiset konsulttitalot maksavat työntekijöilleen taas kiinteää palkkaa, jonka osuus laskutuksesta on huomattavasti pienempi. 

Mavericks eroaa muista konsulttitaloista myös siinä, että sen liiketoiminta perustuu asiakastiimien laajentamiseen yksittäisillä, kokeneilla osaajilla.

”Iso osa konsulttitaloista haluaa digitaalisia kumppaneita tai ainakin myydä kokonaistoimituksia tai isoja tiimejä”, Jaakkola toteaa ja jatkaa: ”Markkinat ovat kuitenkin menossa siihen suuntaan, että asiakkaiden ’digimaturiteetti’ kasvaa eli ne kykenevät vetämään itsenäisesti isompia hankkeita.” 

”Tavoitteena oli luoda markkinamuutosta IT-konsultoinnissa, ja nyt se on selkeästi tapahtumassa.”

Irti ”Great place to work” -työkulttuurista 

IT-alaa vaivaava osaajapula on niin vaikea, että jotkut puhuvat jo osaajasodasta. Etenkin kokeneista senioritason osaajista on huutava pula, eikä horisontissa näy ratkaisua ongelmalle. Mavericksin täytyi keksiä uusia tapoja houkutella ammattilaisia. 

”Koko yrityksen lähtökohtana oli se, miten tehdään houkutteleva työpaikka senior-osaajille”, Jaakkola toteaa. 

Perinteiset ”Great place to work” -tyyppiset konsulttitalot ovat Jaakkolan mukaan perustettu teesille, että yrityksestä halutaan muodostaa yhteisö. Yritykset panostavat toimitilojen viihtyvyyteen ja järjestävät myös paljon vapaa-ajan toimintaa. 

Mavericksilla arvomaailma on erilainen, ja yritys houkuttelee Jaakkolan mukaan senioritason konsultteja. Jaakkola on havainnut, että (yleisesti) yli 30-vuotiaille senioritason konsulteille vapaa-ajan ja rahan merkitys näkyy eri tavalla. Taustalla voi olla esimerkiksi uusi perhe ja lapset. 

”Olemme työnantajana enemmänkin alusta työntekijöiden asiakastyölle”, toteaa Jaakkola. 

Mavericksilla työntekijöiden ei ole pakko osallistua yrityksen yhteisölliseen toimintaan ja he voivat halutessaan keskittyä pelkästään asiakastyöhön. 

Jaakkolan mukaan toimisto on konsulteille lähinnä paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle ja työ tehdään tyypillisesti etänä tai asiakkaan tiloissa. Konsulteista vain murto-osa käy toimistolla töissä säännöllisesti. 

Keskeistä osaajien houkuttelussa on ollut myös muista yrityksistä erottuminen. Mavericksin näkyvyyttä ovat lisänneet erityisesti sen läpinäkyvä provisiopalkkamalli ja sen räväkkä esille tuominen, sekä yrityksen toiminnan ja arvolupauksen kommunikointi poikkeuksellisen läpinäkyvästi. 

Avoin palkkamalli 

Jo ennen yhtiön perustamista, sille perustettiin omat verkkosivut. Etusivulla esiin ponnahti palkkalaskuri, jonka avulla sivustolla vieraileva pystyi laskemaan tuntihintansa perusteella kuukausipalkkansa. Nykyään palkkalaskuri löytyy Mavericksin nettisivujen Careers-osiosta. 

”Kun sivusto lanseerattiin, saimme kunnon hakemusvyöryn. Samalla se aiheutti pelkoa ja ärtymystä kilpailijoissa”, Jaakkola kertoo. 

Yrityksen kaikilla konsulteilla on identtinen palkkamalli. IT-alalla tabuna pidetty palkka on Mavericksin sivuilla kaikkien nähtävillä. Jaakkolan mukaan toimintatapa on saanut paljon kiitosta ohjelmistokehittäjiltä. 

“Palkkamme on alan reiluin. Palkkaperuste on kaikille sama: se, mitä tekijälle maksetaan, on aina sidoksissa vallitseviin markkinaolosuhteisiin sekä siihen, millainen rooli ja vastuu tällä on projektissa. Sukupuoli, sijainti, etninen tausta tai mikään muukaan työn tekemisen kannalta toissijainen asia ei siinä vaikuta ”, Jaakkola toteaa. 

Provisiopalkkamalli tarkoittaa myös sitä, ettei Mavericksin tarvitse seurata tuntiliukumia. 

”Asiakasprojektien puitteissa ihmiset tekevät myös neljän päivän työviikkoja ja tienaavat sen, mitä viidessä päivässä muualla. Alan palkat ovat jo niin korkeat, että vapaa-ajan määrän merkitys kasvaa jatkuvasti”, Jaakkola lisää. 

Provisiopalkan varjopuolena on luonnollisesti riski huonoista kuukausista, jolloin tulot putoavat. Jaakkolan mukaan projektit ovat tyypillisesti noin vuoden mittaisia ja niiden välissä on keskimäärin alle 10 työpäivää odottelua. Lisäksi työntekijöille maksetaan 3 000 euron pohjapalkka.

Katse kohti ulkomaita 

Pääluku on Jaakkolan mukaan ainoa Mavericksin kasvua rajoittava tekijä, sillä sen liiketoiminta perustuu pelkästään asiakastyöhön. 

Työvoimaa on lähdetty hakemaan Turusta, jossa Mavericksin emoyhtiö Wittedillä sijaitsi jo aikaisemmin toimisto. 

Jaakkola kuitenkin myöntää, ettei kasvua Suomessa voi tapahtua ikuisesti. ”Jossain vaiheessa saavutamme kriittisen massan, jonka jälkeen vaihtuvuutta tulee olemaan niin paljon, että kasvu selkeästi hidastuu”, Jaakkola toteaa. 

Mavericksin seuraava suuri askel on kansainvälistyminen. 

”Meillä on hyvä konsepti, joka toimii Suomessa. Nyt meidän teesi on se, että löytyy muitakin markkinoita, joissa sama homma toimii”, Jaakkola sanoo.

Suositellut

Uusimmat