Korona-aika ja hybridityö vaativat enemmän organisaatioilta ja teknologialta
Tuoreen työelämätutkimuksen mukaan hybridityö hakee vielä mallejaan. Työnantajat haluavat työntekijät konttorille, mutta työntekijät haluavat nyt joustavuutta.
IT Insider toimitus
14.4.2022

Koronapandemian myötä etätöihin siirtyneet ihmiset eivät palaa toimistolle tekemään hommia entiseen mallin. It-jätti Microsoftin tuore Work Trend Index -työelämätutkimus osoittaa, että työntekijät niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa haluavat joustavampaa työelämää. Samalla he suuunnittelevat uraansa niin, että se palvelee aiempaa vahvemmin heidän henkilökohtaisia tavoitteitaan ja hyvinvointiaan. Tutkimukseen osallistui 31 000 työntekijää 31 maasta, myös noin tuhat työntekijää Suomesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä on käynnissä siirtymävaihe, jossa haetaan toimivia hybridityön malleja. Lähes 40 prosenttia suomalaisista yritysjohtajista suunnittelee palauttavansa kaikki työntekijät kokoaikaisesti takaisin toimistoihin. Entiseen ei kuitenkaan ole enää paluuta.

Hybridityö tuo mukaanaan monia ratkaistavia kysymyksiä, kuten toimiston rooli jatkossa ja miten organisaatiot rakentava sosiaalista pääomaa.

”Hybridityö vaatiikin organisaatioilta panostamista niin työkulttuurin kehittämiseen kuin hybridityötä helpottavien teknologioiden hyödyntämiseen”, sanoo tuotemarkkinointipäällikkö Kalle Saarikannas Microsoftilta.

Raportti nostaa viisi hybridityön trendiä:

  1. Työntekijät punnitsevat arvojaan uudelleen

Etä- ja hybridityö ovat muuttaneet sitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Myös se, miksi työtä tehdään, on murroksessa: entistä useammat pohtivat, mitä haluavat työltään ja mitä he ovat valmiita uhraamaan sen eteen.

Tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä yhä useampi on valmis asettamaan terveytensä ja hyvinvointinsa työn edelle. Eikä irtisanoutumisiltakaan vältytä: 47 prosenttia suomalaisista nuorempien ikäluokkien edustajista harkitsee vaihtavansa työnantajaa vuoden aikana.

  1. Esihenkilöt tasapainoilevat johdon ja työntekijöiden vaatimusten välillä

Esihenkilöillä ja tiiminvetäjillä on tarkka näkymä yritysten työntekijöihin, heidän arkensa haasteisiin sekä uusien työnteon tapojen synnyttämiin tarpeisiin. Tiedosta ei ole kuitenkaan hyötyä, jos heidän ei anneta toimia tuon tiedon pohjalta. Tutkimuksen mukaan suomalaisista tiiminvetäjistä 54 prosenttia kokee, ettei johto ole ajan tasalla työntekijöiden arjesta, ja 66 prosenttia haluaisi tehdä enemmän muutoksia tiimeissään, mutta heillä ei ole siihen riittävästi vaikutusvaltaa tai resursseja.

Samalla kun työntekijät toivovat työelämältä enemmän joustoa, 39 prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisista yritysjohtajista sanoo, että heidän yrityksensä suunnittelevat vaativansa työntekijöiden paluuta kokonaan toimistolle seuraavan vuoden aikana.

  1. Johtajien täytyy tehdä toimistosta työmatkan arvoinen

Tutkimukseen osallistuneista hybridityötä tekevistä suomalaisista 44 prosenttia (ja globaalisti 38 %) kokee suurimmaksi haasteekseen, ettei tiedä, milloin heidän tulisi työskennellä etänä ja milloin toimistolla. Samaan aikaan vain 29 prosenttia suomalaisjohtajista on laatinut tiimikohtaiset linjaukset sille, millaisissa tilanteissa työntekijöiltä toivotaan fyysistä läsnäoloa.

  1. Joustava työ ei tarkoita, että ollaan jatkuvasti tavoitettavissa

Microsoftin palveluistaan keräämän datan mukaan etäpalaverien ja chat-viestien määrä kasvaa edelleen. Työajan jälkeen tehtävä työ on lisääntynyt 28 prosenttia ja viikonloppuisin tehtävä työ 14 prosenttia.

”Johtajien tulee luoda uusia käytäntöjä ja asettaa rajoja, jotka suojelevat työntekijöitä iltoihin ja viikonloppuihin venyviltä työpäiviltä. Pandemian aikana on kuitenkin opittu jonkin verran hyvääkin: esimerkiksi lounasaikana pidettävien palaverien määrä on vähentynyt”, Saarikannas huomauttaa.

  1. Sosiaalisuus työssä on erilaista hybridiaikana

Yksi etätyön tuntuvimmista ulottuvuuksista on sen vaikutus ihmissuhteisiin. Kyselytutkimukseen osallistuneista suomalaistyöntekijöistä 59 prosenttia on kokenut olonsa yksinäisemmäksi hybridityöhön siirtymisen jälkeen. Suomalaisjohtajista 65 prosenttia pelkää, etteivät uudet työntekijät saa riittävästi tukea työhönsä hybridi- tai etätyössä. Noin puolet uudessa työssä pandemia-aikana aloittaneista harkitsee työpaikan vaihtoa.

”Tämä käynnissä oleva työn murros on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille uudistua. Määrätietoisen hybridityöstrategian luominen avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten”, Saarikannas summaa.

Lisätietoja tutkimuksesta löydät Microsoftin globaalilta Work Trend Index -sivustolta. Suomen maakohtainen tutkimusraportti ohessa alla.

Suositellut

Uusimmat