Kirjanpitäjien uudelleenkoulutus ohjelmistorobotiikan kehittäjiksi
Digimurros muuttaa yritysten arvontuottotapoja, ja sillä on merkittävä vaikutus organisaation tärkeimpään voimavaraan: sen työntekijöihin.
Dominik Siemon, Damian Kedziora
10.3.2023

Teknologian kehittyessä työntekijöiden täytyy sopeuttaa ja räätälöidä osaamistaan säilyäkseen arvokkaana yrityksessään. Tätä digimurroksen vaatimaa muutosta voidaan tukea ja mahdollistaa hyödyntämällä älykkäitä tietojärjestelmiä, kuten RPA:ta (robotic process automation) eli ohjelmistorobotiikkaa. RPA ottaa vähitellen hoitaakseen monia aiemmin ihmisten käsin tekemiä tehtäviä.

Tutkimme kuinka ei-tekniset työntekijät, tässä tapauksessa erityisesti kirjanpitäjät, voidaan kouluttaa aloitteleviksi RPA-kehittäjiksi. Case-tutkimuksessamme havainnoinnin ja haastattelujen kautta näytämme, miten uudelleenkoulutus muuntaa työntekijöiden identiteettejä, käsittelee heidän kokemaansa ahdistusta ja epäluuloa, ja vaikuttaa organisaatioon. Case-yrityksenä toimi suomalainen kirjanpito- ja ohjelmistorobotiikkapalveluja tarjoava NORIAN.

Yksi avainhavainnoista on sovellusalueosaamisen tärkeys uudelleenkoulutusprosessissa. Kirjanpitäjillä on jo vahva ymmärrys taloushallinnon prosesseista ja järjestelmistä, joilla töitä tehdään. Tämä tieto on kriittistä heidän onnistumiselleen RPA-kehittäjinä. Lisäksi, digilukutaito ja perusteellinen koulutusohjelma on oleellinen pohja muunnokselle kohti RPA-kehittäjää.

Yksi työntekijöiden muunnosprosessin aikana kokemista keskeisimmistä haasteista on identiteetin muutos. Kun kirjanpitäjät koulutetaan RPA-kehittäjiksi, he saattavat kokea identiteetin menetystä ja kuulumattomuuden tunnetta. Kuitenkin uudelleenkoulutusprosessin kautta työntekijät voivat kehittää uutta identiteettiä ja tarkoitusta rooleissaan.

Ahdistuksen ja epäluulon haaste on toinen yleisesti koettu digimurroksen vaikutus muutosten ollessa käynnissä. Työntekijät saattavat olla huolissaan automaation vaikutuksesta työn jatkuvuuteen ja laajemmin organisaationsa suorituskykyyn.

Tutkimuksemme osoitti, että perusteellinen koulutusohjelma, joka ottaa kantaa näihin huoliin ja antaa työntekijöille taidot ja tiedot onnistuakseen uudessa roolissa, voi auttaa vähentämään näitä pelkoja.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa selvisi, että järjestelmällinen uudelleenkoulutusohjelma on tarpeellinen, ja useita tekijöitä tulee huomioida. Näihin kuuluu synergia sovellusalueosaamisen ja ohjelmointitietoisuuden kesken, epäluulo ja ahdistus, digi-infrastruktuurin ja resurssien varmistaminen, digilukutaidon ja digiajattelun korostaminen sekä riittävän ajankäytön ja koulutuksen saatavuus.

Digimurros voi asettaa merkittäviä haasteita yrityksille ja niiden työntekijöille. Teknologian edistyessä on oleellista, että työntekijät mukauttavat ja räätälöivät osaamistaan säilyäkseen arvokkaina yrityksiensä muuttuvassa tilanteessa. Uudelleenkouluttamalla ei-teknisiä työntekijöitä, kuten kirjanpitäjiä, aloitustason RPA-kehittäjiksi, yritykset voivat saavuttaa älykkäiden tietojärjestelmien mukanaan tuomia etuja samalla tarjoten työntekijöilleen arvokkaita urakehitysmahdollisuuksia.

Suomennos englanninkielisestä alkuperäisestä artikkelista: Maaret Pyhäjärvi

Artkikkeli on julkaistu TIVIA Newsin numerossa 3/2023

Tieteellisen artikkelin aiheesta kokonaisuudessaan löydät 56th Hawaii International Conference on Systems Science:n julkaisusta, tammikuulta 2023 täältä.
Kuva Towfiqu barbhuiya  Unsplash

Suositellut

Uusimmat