Kieliteknologian kehitys muuttaa tapojamme viestiä
Tutkijat pyrkivät selvittämään, millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia teknologisella kehityksellä on eri ihmisryhmiin.
Matias Ylä-Rautio
01.7.2022

Teknologiset laitteet siirtyvät koko ajan lähemmäksi silmiämme ja korviamme laajennetun ja virtuaalisen todellisuuden kehittyessä. Tästä muutoksesta hyviä esimerkkejä ovat älylasit ja muut puettavat laitteet. Language in the Human-Machine Era (LITHME) tutki uudessa tutkimuksessaan tämän muutoksen tuomaa kehitystä viestinnässä ja kielenkäytössä.

LITHME julkaisi neliosaisen animaatiosarjan, jonka animaatiot esittävät teknologian kehityksen erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.

LITHME:n tieteellisen viestinnän koordinaattori Kais Allkivi-Metsoja Tallinnan yliopistosta kertoo, että prototyyppivaiheessa olevia kieliteknologioita esittelevien animaatioiden tarkoituksena on saada ihmiset ajattelemaan kriittisemmin ja aktiivisemmin tämän teknologisen kehityksen vaikutuksia.

Animaatioiden lisäksi LITHME julkaisi kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa katsojien ajatuksia kieliteknologian kehityksestä tulevaa tutkimusta varten. Allkivi-Metsoja kertoo, että vastauksista toivotaan olevan apua kielitieteilijöiden ja teknologian kehittäjien väliseen keskusteluun.

Animaatiot ja kyselyt läytyvät täältä

LITHME:n puheenjohtaja Dave Sayers Jyväskylän yliopistosta tuo esiin, että kehityksen myönteisten vaikutusten lisäksi tutkimuksen tekijöitä kiinnostaa myös ulkopuolelle jäämisen uhka, joka koskettaa kuuroja, pieniä kieliyhteisöjä ja niitä, joilla ei ole varaa uusiin laitteisiin.

Uudet teknologiat mahdollistavat myös uusia vaikuttamisen tapoja. LITHME:n varapuheenjohtaja Sviatlana Höhn Luxemburgin yliopistosta kertoo, että tapoja ja niiden laajuutta on vaikea ennustaa, mutta etenkin päätöksentekijöiden on varauduttava niihin.

LITHME on nelivuotinen verkostohanke, joka käynnistyi lokakuussa 2022. Hanketta rahoittaa Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyöohjelma COST. Verkostoon kuuluu yli 300 jäsentä 52 maasta.

Verkoston tavoitteena on kehittää kielitieteilijöiden ja teknologian asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön avulla kielitieteilijät saavat tietoa teknologian kehityksestä ja mahdollisista uusista sovelluksista. Teknologian asiantuntijat hyötyvät yhteistyöstä ymmärtämällä teknologian kehityksen kielellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia paremmin.

Suositellut

Uusimmat