IoT parantaa ennakointia vesivoiman kunnonvalvonnassa
Kemijoki Oy ja Caverion ovat pilotoineet yhdessä iot-ratkaisuja vesivoiman pumppaamojen etävalvontaan. Pilotissa testattiin uusia datan keräysmenetelmiä, kuten kuva- ja äänianalytiikkaa
Mikko Torikka
20.8.2021

Kemijoki Oy ja Caverion ovat pilotoineet yhdessä iot-ratkaisuja vesivoiman pumppaamojen etävalvontaan. Pilotissa testattiin uusia datan keräysmenetelmiä, kuten kuva- ja äänianalytiikkaa. Siinä hyödynnettiin myös värähtelyvalvonnan asiantuntijoita. 

Vuosien 2020 ja 2021 aikana toteutetussa pilotissa armistuttiin siitä, että laajamittainen pumppausasemien etävalvonta on toimiva konsepti, jossa huomataan pumppuasemien kaivojen lämmityksestä saatavat energiansäästöt sekä pystytään osoittamaan pumppausaseman kysynnän jouston potentiaali perustuen mitattuihin altaan pintoihin ja pumppujen ajoajankohtiin kevään 2020 tulvakauden aikana.

 ”Pumppuasemien digitalisointi tukee Kemijoki Oy:n datasta tietoon, tiedosta toimintaan -ajattelua. Näemme, että dataratkaisujen ja analytiikan hyödyntäminen sekä tiedon parempi jakaminen ovat vesivoiman tuotannon kehittämisessä avainasemassa. Pumppuasemaprojekti on oiva esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio auttaa kehittämään toimintaamme”, toteaa johtaja Heikki Kusmin Kemijoki Oy:stä

Kemijoki Oy:n pumppaamot sijaitsevat pohjoisessa Suomessa ja niiden väliset matkat ovat pitkiä. Aikaisemmin tehdyt tarkastuskäynnit pumppaamoihin ovat vaatineet paljon aikaa ja tuhansia ajokilometrejä.Etävalvontapilotin taustalla on Caverioinin analytikka-asiantuntijat. Data on kerätty Azuren pilveen. Kymijoki ja Caverion jatkavat etävalvonnan kehittämistä ja tavoitteena on liittää pumppaamot kysyntäjouston järjestelmään vuoden 2021 aikana.

Suositellut

Uusimmat