Integraatioiden puute hidastaa digipalvelujen kehittämistä
Tietojärjestelmien integraatio on sulavan liiketoiminnan ja uusien palvelujen kehittämisen kannalta keskiössä.
Mikko Torikka
24.3.2023

Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden it-investoinnit ovat nousussa ja käytössä olevien it-järjestelmien määrä kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä yrityksillä on käytössä keskimäärin 1061 eri sovellusta. Integraatioita järjestelmien välille on tehty vain alle kolmasosaan. Tämä tarkoittaa, että tieto ja prosessit eivät kulje saumattomasti sovellusten välillä.

Sekä työntekijät että yritysten johto tunnistavat, että erilliset järjestelmät ovat selkeä hidaste. 88 prosenttia it-johtajista pitää integraatiohaasteita merkittävänä esteenä digitalisaation etenemiselle.

Luvut selviävät Salesforcen omistavan integraatioratkaisuja kehittävän Mulesoftin tekemästä globaalista raportista, jossa on haastateltu yli tuhatta it-päättäjää. Vaikka raportti on globaali, ovat Eurooppaa käsittelevät tulokset päteviä myös Suomen osalta, kertoo Mulesoftin Suomen maajohtaja Mikko Hupli.

”Tarpeita on erityisesti perinteisillä toimialoilla, joissa on ikääntyvää teknologiaa. Pilvijärjestelmät ja omassa konesalissa olevat legacy-järjestelmät pitää saada juttelemaan keskenään”, Hupli kuvailee.

Vaikka raportin tulokset pätevät Suomessa, on maassamme joitakin erityispiirteitä muihin Euroopan maihin nähden integraatioiden näkökulmasta. Suomessa esimerkiksi korostuvat toiminnanohjaukseen tehdyt ratkaisut.

Toinen markkinallemme tunnusomainen piirre ovat ulkoistukset, jossa Suomi on ollut kärkijoukoissa. Suomalaisyritykset ovat ulkoistaneet paljon globaaleille yrityksille, mikä näkyy myös integraatioiden rakentamisessa. Isojen asiakasorganisaatioiden projekteissa on yleensä ulkoistuspalvelujen tarjoaja mukana tekemässä.

Integraatiot mahdollistavat kehittämisen

Järjestelmien välisten integraatioiden puute tulee vastaan, kun yritykset pyrkivät kehittämään toimintaansa. Toimivat integraatiot ovat sekä perusedellytys että tulevaisuuden kehityksen mahdollistaja. Esimerkiksi julkisella puolella kansalaisten digipalvelujen kehittäminen vaatii tiedon sujuvaa kulkemista järjestelmästä toiseen. Muuten palvelut jäävät yksittäisiksi saarekkeiksi ilman niiden yhteistoimintaa.

Integraatioiden avulla tieto kulkee eri tietojärjestelmistä toiseen niin, että järjestelmät osaavat myös tulkita toistensa tietoja.

Mulesoftin Mikko Hupli kertoo, että integraatiot auttavat toimivien kokonaisuuksien ja sitä kautta asiakaskokemuksen rakentamista. ”Kansalaiset ja asiakkaat saavat parempaa palvelua. Loppupeleissä data antaa organisaatiolle kyvykkyyden auttaa asiakasta paremmin. Organisaatioiden kannalta toimivat integraatiot tuovat varmuutta, kustannussäästöjä ja uusia hankkeita.“

Integraatiot mahdollistavat kehityksen monella tasolla. Vanhat legacy -järjestelmät saadaan integraatioiden avulla modernisoitua osaksi uudempia järjestelmiä. Seuraavalla tasolla integraatiot mahdollistavat nykytoiminnan tehostamisen, kuten paremman asiakaspalvelun tai tehokkaamman markkinoinnin.

Kolmannella tasolla uutta liiketoimintaa tehdään integraatioiden ja niiden rajapintojen avulla.

Hupli nostaa esimerkiksi metsäkoneita tekevän Ponssen, jossa koneiden sensoridatan avulla saadaan rakennettua kokonaan uutta datapohjaista liiketoimintaa.

Perinteiset kahden järjestelmän väliset kovakoodatut integraatiot korvautuvat yhä enemmän joustavammilla ja nopeammin hyödynnettävillä API-rajapinnoilla.

APIt eivät ole pelkästään organisaation ulkoisiin rajapintoihin ja moderneja sovelluksia tukemaan, vaan niitä voidaan enenevässä määrin hyödyntää sisäisesti keskeisten järjestelmien tiedon välitykseen.

”Asiakkaistamme Ponsse sekä esimerkiksi Fennia, Metso Outotec ja Kone modernisoivat vahvasti arkkitehtuurejaan APIen avulla”, Hupli kertoo.

Osaajista kova kysyntä

Integraatioiden tekemistä hidastaa myös muulta it-alalta tuttu osaajapula. Tarve ja kysyntä kasvavat jatkuvasti ja sitä kautta tekijöitä tarvitaan koko ajan lisää. Integraatioratkaisujen toimittajia on useita, ja eri järjestelmien osaajista on kova kysyntä.

Mulesoft pyrkii kasvattamaan osaajamäärää hyödyntämällä partneriverkostoa. Yhtiöllä on Suomessa paljon keskisuuria kumppaneita, kuten Solita, Sofigate ja Fluido.

Salesforce osti Mulesoftin vuonna 2018 ja sen jälkeen monet Salesforce-kumppanit ovat myös tulleet näkyvämmiksi integraatiokentässä. Samalla myös suuri osa uusista Mulesoftin asiakkaista on jo Salesforce-asiakkaita.

Nykyisten osaajien lisäksi tavoitteena on saada uusia tekijöitä markkinaan.
“Koulutamme Suomessa 50-100 uutta osaajaa vuodessa. Vaikka osaajista on pulaa, emme ole joutuneet myymään ei-oota”, Hupli kertoo.

Suositellut

Uusimmat