Hybridityön kymmenen hyvää ja kaunista
Joustava ja paikkariippumaton työskentely näyttää tulleen jäädäkseen. Hybridityössä on puutteensa, mutta edutkin ovat vakuuttavia.
Mikko Torikka
08.12.2021

Koronapandemia on luonut uusia työn tekemisen malleja tietotyöläisille ympäri maailmaa. Vuonna 2019 hybridityö oli varsin tuntematon käsite, mutta nyt vuoden 2021 kääntyessä loppuaan kohti iso osa tietotyöläisistä tekee hybditityötä.
Hybridityössä työtä tehdään joustavasti kotoa ja konttorilta käsin. Tai mahdollisesti vaikka Levin mökiltä tarpeen vaatiessa.

Hajautetuissa ja kansainvälisissä tiimeissä työskentelevät ovat tehneet vastaavia hommia jo kauan, mutta nyt hybridi on kaikkialla. Eikä hybridityö ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Tiimienvetäjien ja johtajien on täytynyt luoda täysin uusia johtamistapoja ja keinoja pitää yhteisöllisyyttä yllä tiimeissä.

CIO.com listasi kymmenen hybridityön plussapuolta it-alan työpaikoille ja työntekijöille, jotka painavat vaakakuppia selvästi positiivisen puolelle.

1 Etätyön epäilyttävä leima on poissa

Ennen pandemiaa etänä työskentelevien työtahtia tai sitoutumista epäiltiin helpomamin. Nyt etänä tekeminen on täysin hyväksyttävää eikä etäily vaikuta heikentävästi uralla etenemisen mahdollisuuksiin.

2 Rekrytoinnin ja työntekijöiden pidon paraneminen

Työpaikkoihin voidaan nyt rekrytoida helpommin paikkariippumattomasti. Uuden työntekijän ei tarvitse asua tai muuttaa paikkakunnalle. Yritykset voivat ratkoa työvoimapulaansa laajemmasta joukosta kuin aikaisemmin.

3 Palkkapaineen helpottaminen

Koska it-alalle voidaan nyt palkata mistä vain, paine jatkuvasti nouseville palkoille helpottaa hieman. Uusi työntekijä voi jatkaa asumistaan entisessä asuinpaikassa eikä hänen tarvitse muuttaa kalliimpiin kasvukeskuksiin.

4 Tuottavuuden kasvu

Niin kauan kuin päiviä ei tukita etäpalaveriputkella, ovat työntekijät aikaisempaa tuottavampia. Toimiston häiriöt ovat poissa ja palavereihin siirtymiseen neuvotteluhuoneesta tai asiakkaalta toiseen ei kulu aikaa.

5 Mahdollisuus jakaa tiimit uudestaan

Hybridityöstä johtuen työntekijöiden tiimien määräytymisperusteena ei tarvitse pitää fyysistä välimatkaa. Vaikka tämä on monesti ollut aikasemminkin mahdollista, työntekijät hakeutuvat helposti tiimeihin lähellä työskentelevien kollegoiden kanssa.

6 Mahdollisuudet jakaa kuormaa

Hybridityössä eri ryrmissä ja eri aikavyöhykkeillä työskentelvät ihmiset voivat työskennellä omaan tahtiinsa. Näin saadaan enemmän aikaan kuin malleissa joissa tiimin pitää olla samaan aikaan tekemässä töitä. Kokemusten mukaan tiimiläisten työtunnit eivät lisäänny, työvoiman tarve ei lisäänny, mutta tuottavuus paranee.

7 Toimivammat kokoukset

Ennen pandemiaa hybridikokoukset olivat etäosallistujille vaivaannuttava kokemus. Paikan päällä olevat ihmiset saivat täyden kokemuksen mutta etäosallistujat jäivät helposti lapsipuolen asemaan. Vaikka hybridikokoukset eivät vieläkään ole täydellisiä, otetaan erityyppiset osallistujat nykyisin huomattavasti paremmin huomioon.


8 Paremmat viestintätaidot

Kaikkea ei voi enää kertoa suullisesti ja kokouksista pitää jäädä muistio. Hybridityön myötä tiedon jakaminen, sen esittäminen ja erilaisten viestintäkanavien käyttö on kehittynyt merkittävästi. Kokoukset ovat paremmin valmisteltuja, materiaalit jaetaan ja erilaistet tiimien viestintävälineet ovat aktiivisesti käytössä.

9 Empatian lisääntyminen

Ihminen on ihminen vaikka hän olisikin töissä. Lisääntynyt etätyö on tuonut erilaisten työtapojen ominaisuudet ja haasteet tutuiksi yhä useammalle. Tämä on lisännyt ymmärrystä ja yllättäen myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kollegoiden välillä.

10 CIO:n ja IT-yksikön työn arvostuksen lisääntyminen

Tietohallinnon työ on harvoin tullut niin lähelle ihmisten arkea kuin koronapandemian aikana. Suomessakin onnistuttiin poikkeuksellisen hyvin äkillisessä etätyömoodiin siirtymisessä. Ja liiketoimintapäättäjät antavat arvostusta tietohallintojohtajille ja heidän joukoilleen teknologian kivuttomasta hyödyntämisestä.

Kuva Sigmund Unsplash

Suositellut

Uusimmat