Hiilineutraali suomalainen koodi saa oman merkkinsä
Koodia Suomesta ry havahtui, että ict-ala oli käpertynyt hyvänolon tunteeseen, mutta hiilidioksidipäästöt eivät aiheuttaneet syytä sellaiseen.
IT Insider toimitus
31.3.2022

Koodia Suomesta ry perusti suomalaiselle koodille oman hiilineutraaliusmerkin, jonka avulla alan yritykset voivat osoittaa toimivansa hiilineutraalisti.

Ohjelmistotaloilta ostavat yritykset voivat halutessaan tehdä ilmastoviisaampia hankintapäätöksiä.

Suomalainen ohjelmistoala on monissa asioissa edelläkävijä. Hiilineutraaliuden suhteen näin ei kuitenkaan ole. Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (Lähde: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkin tarkoitus on saattaa hiilineutraalius osaksi alan normaaleja käytäntöjä.

”Olemme Koodia Suomessa käyneet keskustelua ICT-alan päästöistä jo pitemmän aikaa useiden asiaa tutkivien tahojen, kuten Sitran ja Aalto-yliopiston kanssa. ICT-alalla on hyvä maine, koska tehostamme yhteiskunnan toimintaa ja optimoimme teollisia prosesseja. Keskusteluissa selvisi, että suutarin lapsella ei ollutkaan kenkiä”, toteaa Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola. ”ICT-alan päästöt ovat voimakkaassa kasvussa ja alalla on tuudittauduttu hyväntekijän maineeseen. Päätimme olla osa ratkaisua ja lanseerata hiilineutraaliusmerkin kiihdyttämään alan toimintatapojen muutosta ilmastoystävälliseksi.”

Saadakseen Koodia Suomesta Hiilineutraali yritys -merkin yrityksen tulee laskea oman hiilijalanjälkensä vuosittain alalla yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Lisäksi yrityksen tulee sitoutua minimoimaan omaa hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan hiilijalanjälkensä vähintään vuosittain.

Esimerkkejä minimointitoimista ovat hiilineutraalien toimittajien valinta, valmiiksi kompensoitujen tuotteiden tai palvelujen hankinta, matkustuksen vähentäminen tai vähäpäästöisemmän matkustusmuodon suosiminen.

Ensimmäiset merkit on myönnetty helsinkiläiselle digitaalista viestintää tekevälle Konseptolle ja oululaiselle konenäköratkaisuihin ja järeisiin teollisuusohjelmistoihin erikoistuneelle Hiottu Oy:lle.

Suositellut

Uusimmat