Helsingin yliopisto sai huomautuksen – opintohallintajärjestelmä estää opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista
Helsingin yliopisto sai huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto toteaa, että Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmä ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.
Mikko Torikka
23.6.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Helsingin yliopistolle Sisu-opintohallintajärjestelmän saavutettavuuspuutteista. Järjestelmän käyttö on puutteiden vuoksi näkövammaiselle henkilölle lähes mahdotonta. 

Järjestelmässä opiskelijoiden on muun muassa tarkoitus ilmoittautua kursseille ja hallinnoida kattavasti omia opintojaan.

Helsingin yliopisto on arvioinut, että osa vakavista puutteista korjataan vuonna 2023. Pitkää korjausaikataulua ei ole perusteltu saavutettavuusselosteessa, jossa saavutettavuuspuutteet on kuvattu.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmä ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusvaatimuksista voisi poiketa vain, jos poikkeamiselle esitetään lain mukaiset hyväksyttävät perusteet saavutettavuusselosteessa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yliopistolla ei ole riittäviä perusteita vuoteen 2023 asti ulottuville korjausajoille.

”Ratkaisuun vaikutti erityisesti se, että yliopistot ovat isoja toimijoita, joiden tehtävänä on nimenomaisesti edistää yhdenvertaisuutta ja tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella”, kertoo saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Jos suurin osa opiskeluajasta on mahdotonta käyttää itsenäisesti opintohallintajärjestelmää, se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaa tutkinnon suorittamista. Nähdäksemme yliopiston korjausaikataulu on perusteeton ja kohtuuttoman pitkä. Päädyimme näiden seikkojen vuoksi antamaan Helsingin yliopistolle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta.”

Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan. Aluehallintoviraston ohjauksen mukaan Helsingin yliopiston täytyy viivytyksettä korjata Sisun saavutettavuuspuutteet niin, että järjestelmä vastaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia. Erityisesti käytön estävät saavutettavuuspuutteet pitää korjata välittömästi.

Kantelu Helsingin yliopistosta Sisu-järjestelmän vuoksi tehtiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lokakuussa 2020. Aluehallintovirasto pyysi asiaa käsitellessään selvityksiä yliopistolta ja lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Sisu-palvelun on toteuttanut korkeakoulujen yhteisesti omistama Funidata Oy. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan palvelu on otettu käyttöön tai sitä ollaan ottamassa käyttöön useissa muissakin Suomen korkeakouluissa.

Suositellut

Uusimmat