Englanninkieliset koulupaikat helpottaisivat työperäistä maahanmuuttoa
Suomen startup-yhteisö toivoo lisää uusia ja joustavia englanninkielisiä koulupaikkoja huippuosaajien lapsille. Koulupaikat auttaisivat osaajien houkuttelussa.
Kalle Keinonen
30.11.2021

Suomen startup-yhteisö toivoo enemmän englanninkielisiä koulupaikkoja Suomeen. Yhteisön arvioiden mukaan jopa muutama joustavasti aloitettava englanninkielinen koulupaikka turvaisi huippuosaajien rekrytoinnin onnistumisen ja koko perheen muuton Suomeen.

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtajan Riikka Pakarisen mukaan yhteisön näkemys englanninkielisistä koulutuspaikoista perustuu sekä useisiin keskusteluihin yhteisön jäsenten kanssa, että juuri julkaistun kyselytutkimuksen tuloksiin.

”Monen suomalaisen kasvuyrityksen rekrytoinnin pullonkaulana on englanninkielisten koulupaikkojen vähyys Suomessa. Suomalainen koulutus tiedetään maailmalla laadukkaana. Se voisi olla Suomelle kova kilpailuetu globaalissa kilpailussa maailman parhaista osaajista”, Pakarinen sanoo.

Yhteisö tavoittelee tilannetta, jossa jo lähitulevaisuudessa Suomeen muuttava tai suomalainen perhe saa joustavasti lapsensa englanninkieliseen opetukseen tai varhaiskasvatukseen.

Pakarisen mukaan kesken vuoden rekrytoitu perhe ei voi odottaa seuraavaan lukuvuoden alkuun, jotta saisi lapsensa kouluun. Seurauksena osaaja ei muuta Suomeen.

Tuoreeseen kyselytutkimukseen vastasi 24 yritystä, joihin kuuluvat esimerkiksi Supercell, Aiven, Swappie, Unity ja Yousician. Kyselyyn osallistuneiden yritysten yhteenlaskettu työntekijämäärä on 2456 ja liikevaihto 1,5 miljardia euroa. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli suomenkielisiä.

Suositellut

Uusimmat