Yhdysvaltojen liikennevirasto haluaa uudistaa autojen jarrutusjärjestelmät – etujärjestö valitti kongressille
Autoteollisuuden lobbausryhmä sanoo uudistuksen johtavan autojen hintojen nousuun ilman merkittäviä hyötyjä.
Max Lehtinen
25.6.2024

Yhdysvaltalaisen autoteollisuuden merkittävin lobbausryhmä Alliance for Automotive Innovation on pyytänyt Yhdysvaltojen liikennevirastoa (NTHSA) laatimaan uudelleen tämän hyväksymän säädöksen automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien pakollisuudesta. 

Allianssi lähetti asiasta kirjeen myös muutamalle Yhdysvaltojen kongressin korkea-arvoisista jäsenistä. Kongressi valvoo maan liikenneviraston toimintaa. 

Etujärjestö väittää, että tänä keväänä viimeistellyn säädöksen vaatimukset ovat käytännössä mahdottomia nykyisellä teknologialla. 

Säädös pakottaisi kaikki Yhdysvalloissa elokuun 2029 jälkeen myydyt henkilöautot ja kevyet pakettiautot sisältämään automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän, jonka olisi havaittava ihminen ajoradalla ja pystyttävä pysäyttämään auto jopa 100 km/h nopeudessa.

Säädös sisältää vaatimuksia myös muunlaisille hätäjarrutuksille, esimerkiksi autojen yhteentörmäyksien ehkäisemiseksi.

Autoteollisuuden etujärjestö arvostelee uuden jarrutusstandardin aiheuttamia kustannuksia, joiden se ei usko johtavan merkittäviin parannuksiin liikenneturvallisuudessa. Järjestö uskoo, että autojen hinnat nousevat säädöksen takia. 

“NHTSA:n toimet edellyttävät kalliimpia järjestelmiä, jotka eivät paranna kuljettajien tai jalankulkijoiden turvallisuutta. Siksi pyydämme virastoa aloittamaan menettelyn uudelleen ja tekemään nämä tarvittavat muutokset”, allianssi kirjoittaa valituskirjeessään. 

Allianssi pyytää Yhdysvaltojen mukailevan EU:ssa käytettävää mallia, joka perustuu yksinkertaisempiin järjestelmiin ja olisi helpommin toteutettavissa yhdysvaltalaisen säädöksen tullessa voimaan syyskuussa 2029.

Lähes kaikissa nykyisin myytävissä autoissa on jo asennettuna automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, mutta uusi säädös pakottaisi autonvalmistajia ottamaan käyttöön aiempaa kehittyneemmät ja kalliimmat järjestelmät. 

Tärkeitä säädöksen määrittämiä lisävaatimuksia hätäjarrutusjärjestelmille ovat esimerkiksi tienkäyttäjien havaitseminen yöllä ja suurempien tilannenopeuksien tukeminen.

Suositellut

Uusimmat