Wärtsilä digitalisoi Iso-Britannian satamia
Viisivuotiseen puitesopimukseen kuuluu 21 brittiläisen sataman digitalisointi. Tavoittena on auttaa merenkulkua saavuttamaan päästövähennystavoitteensa.
IT Insider toimitus
23.8.2022

Wärtsilän Voyage-liiketoimintayksikkö digitalisoi isobritannialaisen Associated British Portsin satamia. Viisivuotinen puitesopimus kattaa yhteensä 21 sataamaa. Ensimmäisenä projektissa digitalisoidaan Southamptonin sataman toimintoja.

Projektin tarkoitus on nopeuttaa satamakäyntien ja -toimintojen digitalisointia, mikä tekee niistä mahdollisimman tehokkaita, kestäviä ja turvallisia. Projekti kattaa Just-In-Time-, koneoppimis- ja tekoälyratkaisut satamakäyntien optimoimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Wärtsilä Voyagen teknologiat tähän projektiin ovat Navi-Port, Navi-Harbour Vessel Traffic Services ja Port Management Information System (PMIS). Tavoitteena on parantaa turvallisuutta satamatoiminnoissa ja optimoida alusten liikennöintiä.

Wärtsilän Vessel Traffic Services ja Port Management Information System -järjestelmät asennetaan Southamptonin satamaan ennen huhtikuuta 2023.

Southampton on Iso-Britannian suurin vientisatama maan suurin autosatama. Sen kautta kulkee vuosittain 900 000 ajoneuvoa sekä noin kaksi miljoonaa risteilymatkustajaa.

Southamptonin jälkeen järjestelmät asennetaan muihin ABP:n 20 satamaan.

”Kokonaisvaltaiset ja saumattomat teknologiaratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että satamat ja koko meriteollisuus ovat edelläkävijöitä toimitusketjun modernisoinnissa, että toiminta on kestävää myös tulevaisuudessa ja että päätöksien tukena käytetään dataa”, sanoo Wärtsilä Voyagen johtaja Sean Fernback.

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall pitää sopimuksta merkittävänä globaalien toimitusketjujen kestävän kehityksen kannalta. ”Digitalisaatio tarjoaa merenkulkualalle valtavan potentiaalin saavuttaa kunnianhimoiset päästöjenvähennystavoitteensa” Agnevall sanoo.

Suositellut

Uusimmat