Tutkimus: Tunneperäiset kehotteet parantavat ChatGPT:n suorituskykyä jopa 11 prosenttia
Tutkijoiden mukaan tekoälylle annettuihin kehotteisiin lisätyt stressin, kiireen ja pelon tunteet tuovat esiin chatbottien parhaat puolet. Ilmiö voi lisätä tuottavuutta ja parantaa vuorovaikutusta tekoälyn kanssa.
Max Lehtinen
07.11.2023

ChatGPT-4:n ja muiden kehittyneiden suurten kielimallien suorituskyky vaikuttaa paranevan merkittävästi, kun käyttäjän kehote sisältää kiireellisyyden, stressin tai pelon kaltaisia tunteita, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa luonnollisen kielen kehotteisiin lisätty emotionaalinen ärsyke lisäsi tekoälyjärjestelmien “suorituskykyä, totuusarvoa ja vastuullisuutta” keskimäärin 10,9 prosenttia. 

Tutkijat, joita oli mukana muun muassa Microsoftilta ja Pekingin yliopistosta, esittävätkin raportissaan käsitteen “EmotionPrompt” kuvaamaan tunneperäisten kehotteiden kykyä auttaa käyttäjiä valjastamaan tekoäly omien tavoitteidensa saavuttamiseen. 

Tutkijat käyttivät tutkimuksessaan erityisesti 11 muusta kehotteesta erillistä lausetta, jotka korostivat tehtävän tärkeyttä ja kiireellisyyttä. Lauseet oli suunniteltu niin, että ne pystyttiin lisäämään kehotteen loppuun häiritsemättä chatbotille annettuja ohjeita. Eräs tutkijoiden käyttämä lause oli esimerkiksi “tämä on erittäin tärkeää urani kannalta”.

Mukana oli myös lauseita, joiden tarkoituksena oli saada chatbotit kyseenalaistamaan vastauksiaan. Ne rakennettiin psykologisten teorioiden pohjalta poikkitieteellisessä yhteistyössä. 

Tutkijoiden mukaan tulokset saattavat johtaa “intuitiivisempaan ja ihmismäisempään vuorovaikutukseen” tekoälyn kanssa, vaikka he eivät täysin ymmärräkään ilmiön takana piileviä syitä. 

He kuitenkin toteavat, että suurilla kielimalleilla vaikuttaisi olevan jo selkeää tunneälykkyyttä. Tutkijoiden mukaan on tärkeää ymmärtää nykyistä paremmin, miksi ja miten tekoäly parantaa loogista suorituskykyään tunneperäisen ärsykkeen jälkeen toisin kuin ihmiset.

”Jätämme tulevien tutkimuksien tehtäväksi selvittää ihmisten ja suurten kielimallien tunneälykkyyden todellinen ero”, tutkijat sanovat.

Suositellut

Uusimmat