Tutkimus: Somejätit nettosivat alaikäisiltä yli 11 miljardin dollarin mainostulot Yhdysvalloissa vuonna 2022
Tutkimuksen mukaan eniten mainostuloja alaikäisten avulla kahmii Instagram, joka kasvatti näin liikevaihtoaan lähes 5 miljardia dollaria viime vuonna.
Max Lehtinen
29.12.2023

Harvardin yliopiston julkisen terveyden osaston julkaiseman tutkimuksen mukaan sosiaalisen median jättiläiset keräsivät yli 11 miljardia dollaria mainostuloja alle 18-vuotiailta Yhdysvalloissa vuonna 2022.

Tutkimus toteutettiin simuloimalla mainostulojen määrä lastenvalvontasovellus Qustudion ja Pew Researchin somedataan perustuen.

Tutkijoiden arvioiden mukaan suurimmat mainostulot alle 13-vuotiaista käyttäjistä sai viime vuonna YouTube (959 miljoonaa dollaria). Seuraavana listalla ovat Instagram (801 miljoonaa) ja Facebook (137 miljoonaa). 

13–17-vuotiaiden keskuudessa mainostulojen kärkeen pääsivät Instagram (4 miljardia dollaria), TikTok (2 miljardia) ja YouTube (1.2 miljardia). 

Tutkimuksen mukaan nuorten suosimilla alustoilla alaikäisten avulla saadut tulot olivat merkittävä osa yritysten liikevaihtoa. 

Esimerkiksi Snapchat sai yli 40 prosenttia mainostuloistaan alaikäisiltä käyttäjiltä. TikTokilla samainen luku oli 35 prosenttia, YouTubella 27 prosenttia ja Instagramilla 16 prosenttia. 

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että sosiaalisen median valtiollista sääntelyä on lisättävä. 

He uskovat lainsäädännöllisten muutosten olevan tarpeellisia johtuen somejättien saamista valtavista rahallisista kannustimista, joiden vuoksi ne jatkavat lasten ja nuorten vahingoittamista tekemällä päätöksensä tieteellistä tutkimustietoa vastakarvaan. 

”Tutkimuksemme mukaan suurilla sosiaalisen median alustoilla on valtavia taloudellisia kannustimia jatkaa lasten suojelemiseksi tehtävien merkittävien toimien viivyttämistä”, sanoo Bryn Austin, eräs Harvardin tutkimukseen osallistuneista professoreista. 

Erityisen vahingollista markkinoinnista tekee se, että lasten ja nuorten rationaalinen ajattelu ja impulssien vastustamiskyky ovat biologiselta näkökannalta vielä kehitysvaiheessa. Asiaa ei auta, että markkinasisältö on voitu upottaa alustoille huomaamattomasti. 

Samalla monia tuotteita mainostetaan julkisuudenhenkilöiden avulla, joita lapset ja nuoret ihailevat.

Tutkijoiden päätelmät ovat osa lisääntyvää lainsäädännöllistä ja tutkimuksellista taistelua sosiaalisen median haittoja vastaan. 

Esimerkiksi Utahin osavaltiossa on hyväksytty kuluvana vuonna lakeja, joilla rajoitetaan alaikäisten sosiaalisen median käyttöä vedoten mielenterveydelle aiheutuviin haittoihin. Tälläkin lakikehikolla on tosin omat ongelmansa.  

Suositellut

Uusimmat