Turussa koulutetaan ensihoitajia ja pelastajia metaversumin avulla
Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun ammattikorkeakoulu aloittivat kaksivuotisen AidVerse-hankkeen, jonka tavoittena on parantaa metaversumiratkaisun avulla ammattilaisten työssä jaksamista ja alalla pysymistä.
IT Insider toimitus
22.5.2024

Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ovat käynnistäneet kehittämishankkeen, jossa hyödynnetään teknologian metaversumia ensihoitajien ja pelastajien työuran alkuvuosien tukemisessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Ensihoito ja pelastusala ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Ensihoitajien ja pelastajien työ on erittäin vaativaa ja raskasta. Toimintaympäristö on täysin kontrolloimaton ja työturvallisuushaasteet on tunnistettu laajasti.

Terveysalalla kolmasosa vastavalmistuneista harkitsee alanvaihtoa työn kuormittavuuden takia ja toisaalta pelastajista on pulaa.

Kaksivuotisen AidVerse – ensihoitajat ja pelastajat turvallisesti työuralle metaversellä -hankkeen tavoitteena on parantaa ammattilaisten työssä jaksamista ja alalla pysymistä parantamalla siirtymävaihetta koulutuksesta työelämään sekä työuraa laajemmin.

Hankkeessa luodaan yhteistyössä metaversumi-teknologiaan perustuva virtuaalinen oppimisympäristö AidVerse. Oppimisympäristö mahdollistaa laadukkaan perehdytyksen, mentoroinnin ja työturvallisuuden huomioimisen uudella tavalla.

”Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva, tekoälyä hyödyntävä vuorovaikutteinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen yhdistettynä todellisten hälytystehtävien reaalidataan on kustannustehokasta, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista”, sanoo Joonas Hänninen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Luotava oppimisympäristö mahdollistaa harjoittelun sekä etänä osin pienemmällä todentuntuisuuden kokemuksella, että paikan päällä laboratoriossa.

AidVerse mahdollistaa myös eri tavoin todentuvan vuorovaikutuksen oppijoiden, opettajien, ja mentorien välillä. AidVerse soveltuu hyödynnettäväksi jopa satojen toimijoiden laajemmissa moniviranomaisharjoituksissa.

Hankkeessa tullaan hyödyntämään Turun AMK:n itse kehittämää metaversumiteknologiaa, jonka kaupalliset oikeudet kuuluvat nykyään ProVerse Interactivelle. Teknologiaa on hyödynnetty useissa Turun AMK:n koordinoimissa hankkeissa, joissa mukana on ollut muun muassa Nokia ja Meyerin telakka.

Suositellut

Uusimmat