Toimivat integraatiot ovat tekoälyn rakennuskivi
Erilliset eri valmistajien tekoälyratkaisut ovat yksittäisiä saarekkeita ilman toimivia integraatioita eri järjestelmien välillä.
Mikko Torikka
23.4.2024


Integraatiot järjestelmien välillä ovat ennenkin olleet olennainen osa sujuvia liiketoiminnan prosesseja. Nyt tekoälyn aikakaudella tämä on entistäkin selvempää.

Datan pitää liikkua sujuvasti ja turvallisesti järjestelmästä toiseen, jotta tekoäly voi aidosti tehostaa liiketoimintaprosesseja,.

Salesforcen omistaman integraatioratkaisuja kehittävän MuleSoftin maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan jopa 90 prosentissa yrityksistä tekoälyn integrointi nykyisiin järjestelmin on koetaan vaikeaksi.

”Ilman selkeää integrointistrategiaa yrityksillä on usein vaikeuksia saada tekoälyn hyödyt irti”, sanoo MuleSoftin Suomen, Norjan ja Islannin maajohtaja Mikko Hupli.

”Tekoälystrategiaa ei voi olla ilman, että yrityksellä on data-, integraatio- ja muu it-strategia hallussa. Tekoälyn myötä kaikesta on tullut monimutkaisempaa”, Hupli sanoo.

Integraatioita eri järjestelmien välillä tarvitaan paljon. MuleSoftin vuosittaisen raportin mukaan keskivertoyrityksellä on käytössään jopa 991 sovellusta. Integraatioita järjestelmien välillä on tehty vain 28 prosentissa sovelluksissa. Tästä syystä sovellukset ja järjestelmät eivät tuota niin paljoa arvoa kuin ne voisivat.

”On ratkaisevan tärkeää, että ne ovat tehokkaassa vuorovaikutuksessa keskenään”, Hupli sanoo. Käytössä oleva tekoäly voi hyödyntää vain sellaista dataa, johon se pääsee käsiksi. Ilman toimivia ja turvallisia integraatioita tekoälyn hyödyt jäävät puolitiehen.

 “Jos yritys haluaa ottaa käyttöön tekoälyllä toimivan chatbotin, se edellyttää botin integroimista muihin toimintoihin, kuten varastoon, kolmansien osapuolten logistiikkasovelluksiin ja laskutusjärjestelmään”, Hupli kertoo. Tällainen toteutus on hänen mukansa järkevää toteuttaa miettimällä kokonaisuutta eikä yksittäisillä toisiinsa kuulumattomilla toimilla.

Vaatimukset IT:lle jatkavat kasvuaan kasvavat

 Hupli nostaa esiin liiketoiminnalta tulevat koko ajan kasvavat vaatimukset. Samaan aikaan yritysten IT-osastojen kyky toimittaa ratkaisuja ei kasva samaan tapaan.

”Määrä, mitä pitäisi tehdä kasvaa koko ajan”, Hupli kertoo. Hänen mukaansa tämä eroa kuvaava IT Delivery Gap on kasvanut viime vuonna pitkän ajan keskiarvosta 30 prosentista 40 prosenttiin.

”Enemmän vähemmällä -lähestymistapa ei enää toimi”, Hupli sanoo. Ratkaisuna on hänen mukaansa itsepalvelu, uudelleenkäytettävä arkkitehtuuri sekä uudelleenkäytettävät komponentit.

”Näin kustannukset eivät nouse ja it ja bisnes tulevat lähemmäksi toisiaan”, Hupli kertoo

Suositellut

Uusimmat