Tietotekniikan tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto Andreas Niskaselle
Niskasen symbolista tekoälyä käsittelevä väitöskirja sai 5 000 euron väitöskirjapalkinnon
IT Insider toimitus
25.8.2021

Filosofian tohtori Andreas Niskanen on saanut tämän vuoden Tietotekniikan tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon. 

Säätiö myönsi palkinnon Niskasen Helsingin yliopistolle tekemästä symboliseen tekoälyyn liittyvästä väitöskirjasta ”Computational Approaches to Dynamics and Uncertainty in Abstract Argumentation”.

Niskasen väitöskirjassa tarkastellaan erityisesti abstrakteihin argumentaatiokehyksiin liittyviä laskennallisia ongelmia. 

Abstraktien argumentaatiokehysten avulla voidaan mallintaa argumentointiin liittyviä tilanteita suunnattuina verkkoina, joissa solmut esittävät argumentteja ja kaaret hyökkäyksiä eli ristiriitoja argumenttien välillä. 

Erilaiset argumentaatiosemantiikat määrittelevät tällaisessa verkossa yhdessä hyväksyttäviä, keskenään ristiriidattomia argumenttijoukkoja.

Käytännön sovelluksia tällaiselle tekoälylle löytyy esimerkiksi lääketieteellisestä diagnostiikasta sekä oikeudellisesta päättelystä.

Käytännön tilanteet poikkeavat teoriasta. Niissä argumentaatiokehysten rakenne ei ole ennalta määrätty, vaan sekä argumentit että niiden vasta-argumentit ovat muutoksille alttiita ja siten myös epävarmoja. 

Tämä puolestaan aiheuttaa useita esityksellisiä ja laskennallisia haasteita. Väitöskirjassa tarkastellaan kolmea argumentaatiokehysten dynamiikkaan ja epävarmuuteen liittyvää teemaa laskennallisesta näkökulmasta: pakotusongelmia, argumentaatiokehysten synteesiä sekä epävarmuuden esittämiseen tarkoitettuja argumentaatiokehysten laajennoksia. 

Työssä esitetään laskennalliseen vaativuuteen liittyviä tuloksia sekä käytännön algoritmeja edellä mainittujen aihealueiden kontekstissa. 

Esitetyt algoritmit kehitetään avoimen lähdekoodin implementaatioina ja niiden käytännön sovellettavuutta osoitetaan kattavien empiiristen evaluaatioiden kautta.

Tietojenkäsittelytieteen Seuran järjestämään väitöskirjakilpailuun saatiin useita korkealaatuisia ehdokkaita. Palkitun Andreas Niskasen Työn tuloksia on julkaistu alansa merkittävimmillä foorumeilla kuten Journal of Artificial Intelligence Research -lehdessä ja International Joint Conference on Artificial Intelligence -konferenssissa.

5 000 €:n arvoinen palkinto luovutettiin Tietojenkäsittelytieteen päivä -virtuaalitapahtumassa 25.8.2021.

Tietotekniikan tutkimussäätiö jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon parhaalle suomalaisessa yliopistossa julkaistulle tietojenkäsittelytieteen väitöskirjalle Tietojenkäsittelytieteen Seuran esityksestä. Tietotekniikan tutkimussäätiö ja Tietojenkäsittelytieteen Seura ovat osa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:tä, joka kustantaa myös IT Insideria.

Tietojenkäsittelytieteen Seuran palkintoraadissa toimivat: apulaisprofessori Antti Airola Turun yliopistosta, Associate Professor Markus Salo Jyväskylän yliopistosta, sekä yliopisto-opettaja Kristian Nybom Åbo Akademista.

Andreas Niskasen väitöskirjan verkkoversio löytyy osoitteesta https://hdl.handle.net/10138/319458.

Kuva Michael Dziedzic Unsplash

Suositellut

Uusimmat