Tietoevry aikoo eriyttää jatkuvat palvelut ja transformaation muusta liiketoiminnasta
Tietoevry Transform ja Connect -liiketoiminnat yhdistetään ja eriytetään muusta Tietoevrystä. Jäljelle jäävä yhtiö keskittyy toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin sekä globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin.
IT Insider toimitus
30.11.2022

Tietoevry aikoo eriyttää jatkuviin palveluihin ja transformaatioon keskittyvät liiketoimintansa Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect muusta yhtiöstä. Yhtiö tutkii mahdollisuutta myydä tai listata eriytetyt toiminnot.

Eriyttämisen jälkeen jäljelle jäävä yhtiö keskittyy Tietoevryn strategian mukaisesti toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin sekä globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin.

Näiden liiketoimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä noin 1,7 miljardia euroa ja maailmanlaajuisesti niillä on noin 16 000 työntekijää.

Yhtiö tavoittelee toimenpiteillä markkina-arvon kasvattamista.

Yhdistettynä Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect olisi kilpailukykyinen pohjoismaisiin jatkuviin palveluihin ja asiakkaiden transformaatioon keskittyvä toimija, joka palvelee yli 1 000 pohjoismaista yritystä ja julkisen sektorin asiakasta.

Liiketoimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,2 miljardia euroa ja ne työllistävät maailmanlaajuisesti noin 8 700 henkilöä.

Liiketoiminnot yhdistetään ja uudella toiminnolla on jatkossa itsenäinen juridinen rakenne. Tämä lisää sen riippumattomuutta Tietoevry-konsernista.

Yhdistetty Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect keskittyy jatkuviin palveluihin ja transformaatioon kattaen sovellukset, infrastruktuurin ja pilvipalvelut.

Taustalla on it-palvelumarkkinan murros. Uudet pilvipohjaiset teknologiat ja palvelut korvaavat perinteisiä sovelluksia ja infrastruktuuria.

Muutos luo mahdollisuuksia kaikille ohjelmistopalveluja, digitaalisia kehityspalveluja sekä ulkoistus- ja jatkuvia palveluja tarjoaville toimijoille.

Ulkoistuspalveluihin keskittyvien yritysten menestys pohjautuu laaja-alaisiin kyvykkyyksiin sekä infrastuktuuripalveluiden korkeaan volyymiin.

Tietoevryn arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen parantaisi yhdistetyn kokonaisuuden mahdollisuuksia olla mukana toimialan konsolidoitumisessa.

”Julkistimme tänään merkittävän askeleen strategiamme toteuttamisessa. Määrittelemme portfoliomme uudelleen tavoitellessamme selkeää identiteettiä ja korkeampaa omistaja-arvoa – erottamalla jatkuvat palvelut ja transformaatioon keskittyvä liiketoiminta sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin ja globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvät liiketoiminnat toisistaan”, sanoo Tietoevryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Yhdistettävää Tietoevry Transformia ja Tietoevry Connectia koskevan strategisen arvioinnin ja sen jälkeisen mahdollisen myynnin tai jakautumiseen perustuvan listautumisen arvioidaan kestävän 12–18 kuukautta.

Kuva: Majestic (CC BY-SA 3.0)

Suositellut

Uusimmat