Tekoäly määritti sisun käsitteen
Sisu on suomalaisille tuttu käsite, mutta sen määrittely ei ole helppoa. Neste ja Ponsse selvittivät yhteishankkeessaan tekoälyn avulla, mistä suomalainen sisu muodostuu 2020-luvulla. Tärkeimmät piirteet ovat intohimo, rehellisyys, päättäväisyys ja intuitio
Kalle Keinonen
09.12.2021

Neste ja Ponsse selvittivät yhteishankkeessaan tekoälyn avulla, mitä suomalainen sisu on tänä päivänä. Yhtiöiden mukaan hankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus tunnistaa oma sisunsa ja kehittää vahvuuksiaan pandemian jälkeisessä muuttuneessa maailmassa. Suomalainen Kasvu Labs Oy toimi kumppanina tekoälyteknologiassa.

Käytettyyn aineistoon kuului 500 000 lainausta tai puhetta, 5 000 TED Talk -puheenvuoroa sekä kymmeniä henkilöhaastatteluja erilaisista näkökulmista. Aineisto analysoitiin ja tulkittiin tekoälyn avulla. Tekoälyn kouluttamisessa käytettiin tutkimusartikkeleita, joihin kuului muun muassa sisututkija Emilia Lahden tekemä tutkimus.

“Tekoäly on parhaimmillaan tämän kaltaisten kompleksisten asioiden ja käsitteiden ymmärtämisessä. Siksi tekoälyn hyödyntäminen kattavan aineiston analysoinnissa ja kulttuurisen konseptin hahmottamisessa oli tämän hankkeen osalta ratkaisevassa roolissa”, sanoi Kasvu Labs Oy:n toimitusjohtaja Fernando Leon.

Hankkeen perusteella 2020-luvun sisu on monimuotoinen kokonaisuus. Tekoälyyn perustuvan analyysin ja suomenkielisen aineiston perusteella sisun tärkeimmät piirteet ovat intohimo, rehellisyys, päättäväisyys ja intuitio. Nämä neljä peruspilaria toistuivat laajalti aineiston sisua käsittelevissä kirjoituksissa ja puheissa.

“Sisu on monelle suomalaiselle jollain tavalla tuttu käsite, mutta sen kiteyttäminen muuttuneessa maailmassa ei ole helppo tehtävä. Tekoälyn avulla tämä oli kuitenkin mahdollista. Suomalaista sisua ei ole tiettävästi koskaan aiemmin purettu osiin ja tarkasteltu näin laajasti. Sisu pitää sisällään erilaisia mielikuvia, asenteita ja havaintoja, joihin halusimme yhdessä Nesteen kanssa syventyä. On mielestäni hienoa, että 2020-luvun sisun yksi kulmakivistä on intohimo, johon tekoälyn analyysin perusteella kiinnittyy usein myös pehmeitä arvoja”, sanoi Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Yhteenveto tämän päivän sisusta löytyy osoitteesta: www.discoversisu.com. Sivustolla voi myös testata omaa sisukkuuttaan, tarkastella omia vahvuuksiaan, oppia uutta sekä inspiroitua tunnettujen suomalaisten tarinoista sisukkuutta vaatineissa tilanteissa.

Suositellut

Uusimmat