Suosituimpiin verkkopalveluihin ei luoteta – silti niitä käytetään
Facebook, TikTok ja Instagram ovat kärjessä, kun amerikkalaisilta mihin verkkopalveluihin he luottavat vähiten henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä.
Mikko Torikka
22.12.2021

Yhdysvaltalaiset ovat harvoin yhtä mieltä asioista. Mutta epäluottamus suosittuihin verkkojätteihin yhdistää amerikkalaisia puoluerajojen ja ikäryhmien yli. Washington Postin ja Schar Schoolin tekemän tutkimuksen vastaajat eivät luota siihen, että heidän tietonsa tai aktiviteettinsa verkossa olisivat turvassa nettijättien hallussa.

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien luottamusta siihen, miten eri yritykset käsittelevät heidän henkilokohtaisia tietojaan ja dataa internetaktiivisuudesta. Epäluottamus oli suurinta Facebookia kohtaan. 72 prosenttia vastaajista ei luottanut yhtiöön. TikTokin osalta 63 % vastaajista ei luottanut, Instagramiin ei luottanut 60 prosenttia vastaajista ja neljännen sijan jakoivat WhatsApp ja Youtube, joihin ei luottanut 53 prosenttia vastaajista.

Luotetuimpien joukossa oli Amazon, johon luotti 53 prosenttia vastaajista, Google (48%) Apple (44%) ja Microsoft (43%). Mutta näidenkin yhtiöiden kohdalla vähintään 40 prosenttia vastaajista piti tietojen käsittelyä epäluotettavana.

56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Facebookilla on negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Vain kymmenen prosenttia piti vaikutusta positiivisena. 33 prosenttia vastaajista pitänyt vaikutusta positiivisena tai negatiivisena. Vastaajista 54 prosenttia käytti Facebookia päivittäin.

Vastaajajoukko oli myös varsin varma siitä, että älypuhelimet tai muut laitteet kuuntelevat heitä. 72 prosenttia vastaajista uskoi, että laitteet kuuntelevat heitä usein tai kohtuullisen usein.

Tutkimus tehtiin satunnaisotoksena 1 058 yhdysvaltalaiselle internetkäyttäjälle. Sen virhemarginaali on 3,5 prosenttiyksikköä.

Kuva Austin Distel Unsplash

Suositellut

Uusimmat