Suomi nousi digitalisaation ykköseksi
Digitaalisuuden hyödyntämistä maiden välillä mittava Digibarometri sijoitti Suomen ykköseksi maiden välisessä digitalisaatiovertailussa. VIime vuodesta kehitystä on tapahtunut erityisesti yritysten digitalisaatiossa.
IT Insider toimitus
05.10.2023

Suomi nousi kärkeen maiden digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa Digibarometri 2023 -vertailussa. Edelliset kolme kertaa Suomi oli kakkosena, mutta nyt aiempi johtaja Tanska joutui Suomen taakse toiselle sijalle.

Kolmannelle sijalle nousi tuoreessa mittauksessa Alankomaat, kun taas Ruotsi ja Norja putosivat neljänneksi ja viidenneksi. Kärkisijojen ulkopuolelta viime vuosina rynnistänyt, digi- ja datatalouden nouseva jättiläinen Kiina kipusi nyt sijalle 7. Sen edelle kuudenneksi ylsi kilpakumppani Yhdysvallat.

Edellisen kerran Suomi oli vertailun ykkösenä vuonna 2016.

“Suomen ykkössija on tulos tasaisen pitkäjänteisestä kehityksestä kaikissa vertailun ulottuvuuksissa niin hallinnossa, yrityksissä kuin kansalaisten arjessakin. Alankomaiden ja Kiinan nousu ei yllätä, sillä molemmista maista tulee laajasti käytössä olevia digitaalisia palveluja”, arvioi tutkimuksen yhteistyöryhmässä toiminut johtava asiantuntija Taru Rastas Sitrasta.

Digibarometri mittaa yhteiskuntien digitalisaation astetta. Vertailussa on mukana 22 maata. Digitalisaation hyödyntämistä tarkastellaan niiden julkisella sektorilla, yrityksissä ja kansalaisten keskuudessa 36 muuttujan kautta. Vertailu käsittelee digitaalisia edellytyksiä, digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja niiden vaikutuksia. Suomessa on edistytty kaikilla mittausalueilla.

Suomen vahvuus on perinteisesti ollut hyvä julkishallinnon digitalisaatio ja näin oli tälläkin kertaa. Nyt Suomi kipusi myös yritysten digitalisaatiossa neljä sijaa toiseksi.

Sen sijaan yritysten saamien vaikutusten tasolla – eli siinä, mitä hyötyjä digitalisaatiosta on ollut yrityksille – Suomi jää kehityksen kärjestä Tanskasta, Alankomaista ja Ruotsista.

“Suomi loistaa digitalisaation edellytysten luonnissa. Kirittävää on kuitenkin etenkin liiketoiminnallisten hyötyjen lunastamisessa. Suomalaisyritykset arvioivat silti tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen vaikuttaneen huomattavasti kilpailukykyynsä ja että niiden digitaalinen uudistuminen on ollut onnistunutta, joten vaikutukset voivat tulla viiveellä”, sanoo Rastas.

Big datan hyödyntäminen laahaa perässä

Nyt julkaistun Digibarometrin erityisteemana oli massadatan eli niin kutsutun big datan hyödyntäminen yrityksissä. Sen käyttö on yrityksissä edelleen niukkaa ja massadataa hyödyntävien yritysten määrä kasvaa hyvin hitaasti.

Datan liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä johtavia maita ovat Yhdysvallat, Kiina ja Tanska. Suomi sijoittuu näiden jälkeen vasta kuudenneksi.

Tutkimuksessa selvisi, että yhtäältä enemmistö suomalaisyrityksistä kyllä hyödyntää jossain määrin dataa, mutta varsinaisia massadatavetoisia liiketoimintamalleja on vain prosentilla. Käyttö painottuu tieto- ja viestintäteknologia-aloille ja suuriin yrityksiin.

”Big datan käytön tuottavuusvaikutuksista on merkkejä, mutta vaikutusten hajonta on suurta. Suomessa massadataa käyttävien yritysten osuus yleistyy hälyttävän hitaasti. Erityisesti jos kehitystä suhteuttaa datan määrän kehitykseen Suomessa”, tiivistää Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

Massadatalle on tyypillistä, että dataa on hyvin suuria määriä, sen muoto vaihtelee ja sitä tulee saataville nopeasti.

Sitran selvityksessä vuonna 2022 havaittiin, että datamarkkinoiden ennustettu arvon kasvu oli Suomessa melko vaatimatonta suhteessa digivalmiuksiimme, digitaalisiin teknologioihin perustuvan liiketoiminnan olosuhteisiin ja verrattuna keskeisiin verrokkimaihin.

Jotta Suomen vahvuudet voisivat tuottaa lisää hyötyjä, yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tiivistettävä entisestään. Tätä on tehty esimerkiksi Sitran luotsaamassa datatalouden kansallisessa tiekarttatyössä, joka auttaa eri toimijoita sitoutumaan yhdessä datavetoisen yhteiskunnan ja talouden rakentamiseen.

Digibarometrin parhaat

  1. Suomi
  2. Tanska
  3. Alankomaat
  4. Ruotsi
  5. Norja
  6. Yhdysvallat
  7. Kiina
  8. Viro
  9. Etelä-Korea
  10. Iso-Britannia

Kuva: Jenna Kiljunen, Sitra

Suositellut

Uusimmat