Suomi näyttää EU:lle mallia digitalisaatiossa – naapurit ovat osin edellä
Erityisesti pilviratkaisujen käytössä Suomi on selvästi EU-maiden keskiarvon yläpuolella. Muihin pohjoismaihin verrattuna kärsimme erityisesti digitaalisten taitojen puutteesta.
IT Insider toimitus
26.10.2022

Suomi pärjää pääosin EU-maiden keskiarvoa paremmin keskeisissaä digitalisaation mittareissa. Käytännössä Suomea voi kuvata edelläkävijäksi. Samaan aikaan vertailumaista Ruotsi ja Tanska ovat edellä erityisesti pullonkaulaksi koetun osaamisvajeen paikkaamisessa.

Tulokset selviävät Amazon Web Servicesin teettämästä raportista Unlocking Europe’s Digital Potential.

Raportti vertaa eri maiden nykytilaa EU:n digitaalisen vuosikymmenen agendassa asetettuihin tavoitteisiin. Jos kaikki tavoitteet toteutuisivat, saavutus loisi taloudellista arvoa yhteensä 2,8 biljoonaa euroa, 21 prosenttia EU:n BKT:sta. Raportin mukaan 55 % tämän arvon synnystä riippuu suoraan pilvipalveluiden hyödyntämisestä.

Suomelle EU-tavoitteiden saavuttaminen loisi taloudellista arvoa 38 miljardin euron edestä, 16 prosenttia BKT:sta. Jos esimerkiksi edes kymmenen prosenttia julkishallinnon tietojärjestelmistä siirrettäisiin pilveen, veronmaksajat voisivat säästää 31 miljoonaa euroa vuodessa.

Yritykset ovat Suomessa pilvipalveluiden hyödyntämisessä pitkällä. Raporin mukaan 62 prosenttia yrityksistä käyttää pilvipalveluja, ja näillä näkymin saavutamme EU-tavoitteen jo vuonna 2024 eli kuusi vuotta ennen tavoitteen määräaikaa. EU-keskiarvo tässä on 26 prosenttia.

Raportin mukaan suomalaiset yritykset kärsivät Ruotsia ja Tanskaa selvästi enemmän digitalisaation pullonkauloista. Yli puolet (53%)suomalaisyrityksistä sanoo, että digitaalisten taitojen puute on hidastanut liiketoiminnan kasvua. Ruotsin vastaava luku on 32 prosenttia ja Tanskan 22 prosenttia.

Noin kolmannes (36%) yrityksistä sanoo, että osaamisen puute on hidastanut uuden teknologian kehittämistä ja 28 prosentin mukaan se on estänyt olemassa olevan teknologian käyttöönoton.

Suomalaiset yritykset ovat naapureita jäljessä myös tekoälyn, koneoppimisen ja big datan hyödyntämisessä.
Julkishallinto tarjoaa Suomessa yrityksille selvästi vähemmän keskeisiä palveluita digitaalisesti.

”Suomella on suuri taloudellinen potentiaali, mutta sen toteutuminen vaatii toimenpiteitä. Nyt erityisesti yritysten henkilöstön digitaalisten taitojen puute haittaa liiketoiminnan kasvua ja tuotekehitystä sekä hidastaa uuden teknologian käyttöönottoa. Tämä korostaa koulutuksen akuuttia tarvetta”, sanoo AWS:n Suomen ja Ruotsin yritysmyynnin johtaja Sari Uusitalo.

Koko Eurooppaa koskevan raportin voi lukea täältä.

Kuva Julius Jansson Unsplash

Suositellut

Uusimmat