Suomi ja Viro sopivat väestötietojen sähköisesta vaihtamisesta
Jatkossa väestötietojen vaihtaminen hoituu sulavasti Suomi.fi-palveluväylää ja Viron X-tee ratkaisua pitkin.
IT Insider toimitus
22.9.2022

Suomi ja Viro ovat sopineet valtiosopimuksesta, joka mahdollistaa väestötietojen vaihtamisen sähköisesti maiden välillä. Kun uusi sopimus tulee käytäntöön, päivittyvät Virossa asuvien Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien Viron kansalaisten tiedot yhdellä ilmoituksella molempien maiden väestörekistereihin. Samoin päivittyvät tiedot muutoista maasta toiseen.

Sopimuksen allekirjoittivat Kuntaministeri Sirpa Paatero ja Viron sisäministeri Lauri Läänemets. Suomessa sopimuksen käytännön toimeenpanosta vastaa väestötietojärjestelmää pitävä Digi- ja väestötietovirasto.

Väestötietoja on vaihdettu Suomen ja Viron välillä jo vuodesta 2005 alkaen. Uusi valtiosopimus tekee tietojen vaihtamisesta aiempaa säännöllisempää ja kattavampaa. Suomessa asuu noin 52 000 virolaista ja Virossa yli 5 000 suomalaista.

Uuden sopimuksen myötä maasta toiseen muuttamiseen tulee Viron ja Suomen välille vastaavanlainen menettelytapa, joka on ollut Pohjoismaiden kesken käytössä jo yli 50 vuotta ja sähköisenä vuodesta 2007 alkaen. Kun henkilö esimerkiksi muuttaa Suomesta Viroon, hänen tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Virossa, ja tieto päivittyy automaattisesti myös Suomen väestötietojärjestelmään.

Valtiosopimus vaatii eduskunnan hyväksynnän ennen voimaan tulemistaan. Säännöllinen tietojenvaihto aloitetaan ensin toisessa maassa asuvien kansalaisten kuolintiedoilla. Tietojenvaihto laajenee vaiheittain kattamaan osoitteenmuutokset, nimenmuutokset ja avioliittoa sekä lapsen syntymää koskevia tietoja.

Sähköisessä tietojenvaihdossa käytetään Suomi.fi-palveluväylää ja Viron vastaavaa X-tee-ratkaisua. Kyseessä on alun perin Virossa kehitetty teknologia, jota maat kehittävät ja ylläpitävät nykyisin yhdessä.

Kuva Artem Sapegin Unsplash

Suositellut

Uusimmat