SAK: Suomen teollisuuden tuottavuuden tiellä on hidas digitalisaatio
Digitalisaatio ja robotiikka eivät ole juurikaan lisääntyneet Suomen teollisuudessa vuosina 2018–2023, selviää SAK:n uudesta tutkimuksesta. Vaikutukset näkyvät myös tuottavuudessa.
Max Lehtinen
30.4.2024

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n uuden tutkimuksen mukaan digitalisaatio ja robotiikka eivät ole juurikaan lisääntyneet suomalaisissa teollisuudenalan yrityksissä vuosina 2018–2023. 

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila arvioi, että teknologian käytön vähentyminen ja digiosaamisen hidas kehitys voivat osaltaan selittää, miksi Suomella on tuottavuusongelmia. 

“Teollisuus on lähtenyt [Suomessa] hieman etumatkalta muihin aloihin verrattuna, mutta jää nyt jälkeen”, Antila toteaa. 

Luvut suomalaisesta digiosaamisesta ovat karuja. Tutkimuksen mukaan SAK:n alojen työntekijöistä jopa joka neljännellä on huono digiosaaminen. Henkilömäärässä tämä tarkoittaa noin 136 000 työntekijää, mikä vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. 

“Nämä työntekijät kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta, he tuntevat olevansa teknologian armoilla ja se aiheuttaa työn keskeytymistä”, tutkimusraportissa todetaan. 

Osaamisen lisääminen olisi tärkeää, mutta monet työpaikat keskittyvät sen sijaan jatkuvaan tehostamisen ilmapiiriin, jossa pelataan nykyisellä kapasiteetilla sen lisäämisen sijaan, Antila selittää. 

“Johdon kannattaisi suhtautua avoimesti ja arvostaen työntekijöiden omaa työtä ja työpaikkaa koskeviin kehittämisehdotuksiin”, Antila neuvoo. 

Kuva: Bruce X

Suositellut

Uusimmat