Sääntely edistää kilpailukykyisten AI-innovaatioiden syntyä  
VIERASKYNÄ: Sääntely ei ole innovoinnin este eikä heikennä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, päinvastoin. Jos tekoälyvetoisia innovaatoita halutaan laajaan käyttöön, käyttäjien pitää voida luottaa niihin. Alusta asti vastuulliseksi suunniteltu tekoäly antaa kehittäjälleen kilpailuedun.
Josefin Rosén
30.6.2022

VIERASKYNÄ: Euroopan komission huhtikuussa julkistettu esitys tekoälyasetukseksi korostaa vastuullisuutta ja ehdottaa tiukkoja rajoja tekoälyn käytölle tietyissä korkean riskin tapauksissa. Ehdotus on kohdannut kritiikkiä, jossa sen on väitetty haittaavan tekoälyn kehitystyötä ja heikentävän eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa. Tekoälyasiantuntijana en ole esityksestä huolissani. 

Komission esitys on tärkeä virstanpylväs, kun tavoitteena on, että kuluttajat luottavat tekoälyyn ja kokevat voivansa käyttää sitä turvallisin mielin. Pelkkä esityksen olemassaolo takaa, että tekoälyn vastuullinen käyttö tulee yritysten ja organisaatioiden korkeimman johdon asialistalle. Tämä on jo sellaisenaan pitkä askel siihen suuntaan, että tekoälyvetoisista innovaatioista voi tulla todellisuutta laajasti yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa.  

Jos tekoälystä halutaan saada kaikki irti, tarvitaan mielestäni muutakin kuin lakeja ja säädöksiä. Innovaatioprosessi on tekoälyä hyödyntäviä palveluja ja tuotteita suunniteltaessa rakennettava niin, että vastuullisuus ja eettiset kysymykset ovat mukana alusta alkaen. Niiden ymppääminen muuten valmiiseen sovellukseen tai palveluun jälkikäteen on vaikea tehtävä. 

Neljä onnistumisen edellytystä 

Pelkistän AI-tuotekehityksen onnistumisen edellytykset neljään kohtaan: 

Riskien tiedostaminen. Avoin viestintä on avainasemassa. Vaikeitakaan kysymyksiä ei pidä pelätä, ja läpinäkyvyyden tulee vallita kehitystyössä alusta asti. Tekoälyn mahdollisten riskien tiedostamisen tulee olla keskeinen tuotekehitysstrategian osa. 

Monimuotoisuus. Tekoälyasiat eivät saa jäädä yrityksissä pienen piirin yksityisasiaksi. Mitä monimuotoisempi tiimi tekoälysovellusta kehittää, sitä epätodennäköisempää on, että se perustuisi tavalla tai toisella vääristyneeseen dataan. 

Jatkuva valvonta. Ei riitä, että valmis tekoälysovellus käydään läpi tarkistuslistan kanssa. Sitä pitää valvoa datasta päätelmiin asti jatkuvasti. Sovelluksen tulee käyttäytyä oikein ja tehdä oikeudenmukaisia ratkaisuja myös pidemmän ajan kuluessa, ja tätä täytyy pitää silmällä. 

Inhimillinen tekijä. Tekoälyä kehitettäessä ihmisen tulee työskennellä yhdessä tekoälyn kanssa – ei sen rinnalla eikä sen takana. Parhaat tulokset saadaan ihmisen ja koneen yhteistyöllä. Tekoälyä tulisikin kohdella yhtenä tiimin jäsenenä. 

Itseään ruokkiva kierre 

Olen vakuuttunut siitä, että nyt vireillä olevan sääntelyn ansiosta eurooppalaiset yritykset saavat etulyöntiaseman kiinalaisia ja amerikkalaisia yrityksiä vastaan. Tähän asti suhde on ollut päinvastainen: Kiina ja Yhdysvallat ovat hänen mukaansa tekoälyn hyödyntämisen suhteen Eurooppaa edellä. 

Kun panemme täytäntöön säännöt ja määräykset, jotka antavat tekoälytuotteillemme eettisen ja kestävän laatuleiman, sovellusten käytöstä tulee entistä turvallisempaa. Lopulta juuri turvallisuus ratkaisee. Jos ihmiset luottavat tekoälyyn, he haluavat käyttää sitä enemmän. Syntyy itseään voimistava kierre, jotka toimii eurooppalaisten tekoälyinnovaatioiden hyväksi. 

Josefin Rosén

Kirjoittaja on SAS Insituten tekoälyasiantuntija 

Suositellut

Uusimmat