Puolet Helsingin yläkoululaisista kokivat etäopiskelun haasteellisena
Helsingin kaupunki teki keväällä 7.-10. luokkien oppilaille kyselyn, jossa selvitettiin, miten kevään etäopiskeluaika on sujunut ja miten oppilaat kokivat hyvinvoinnin etäopiskelun aikana. Etäopetus koettiin edelleen haasteellisena ja yksinäisyys on lisääntynyt. Huoltajat kokivat saaneensa tarpeeksi tietoa oppimisen edistymisestä.
Mikko Torikka
23.6.2021
Puolet Helsingin kaupungin 7.-10. luokkien oppilaista koki, että korona on vaikeuttanut heidän opintojensa etenemistä. Oppilaista 14 prosenttia koki oppineensa etäopiskelussa paremmin kuin lähiopetuksessa, mutta puolet koki oppivansa heikommin. Kokemus aikaisemmasta etäopetuksesta vaikutti oppilaiden vastauksiin ja etäopetukseen liittyvien haasteiden kokeminen väheni viime vuodesta. Vajaa viidennes vastanneista oppilaista toivoi, että korona-aikana käytettyjä tapoja voisi jatkaa my
Tilaa tai kirjaudu sisään lukeaksesi tämän artikkelin.

Suositellut

Uusimmat