Palvelut ovat parempia kuin laki sallii – digipalveluiden lainsäädäntö laahaa kehityksen perässä
Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari haluaisi viranomaisten digipalvelujen laajemman käytön mahdollistavia lakimuutoksia seuraavaan hallitusohjelmaan.
IT Insider toimitus
30.1.2023

Kansalaisten digipalvelut ovat jo varsin hyvällä tasolla, mutta ne voisivat olla vielä parempia, jos lainsäädäntöä muutettaisiin, ehdottaa Digi- ja väestötietovirasto.

”Suurin osa suomalaisista osaa ja haluaa käyttää digipalveluja. Suomessa oletus on kuitenkin paperinen palvelu ja tähän tahdomme muutoksen. Aivan kaikkien ei tarvitse digipalveluja käyttää, mutta se voisi olla ensisijainen tapa viranomaisasioinnissa”, Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari sanoo.

Sähköisten palveluiden käyttäminen säästäisi aikaa ja rahaa sekä kansalaisilta että virastoilta

Erityisesti tiettyjen elämäntapahtumien yhteydessä digipalveluista olisi suuri hyöty. Esimerkiksi edunvalvojille on nykyisin vain vähän sähköisiä palveluja tarjolla. Suomen väestön ikärakenteen kehityksestä johtuen edunvalvojien määrä kasvaa koko ajan ja siten myös heidän asiointitarpeensa.

”Meillä olisi täysi valmius tarjota edunvalvojien kasvavalle joukolle enemmän ja laajempia sähköisiä palveluja esimerkiksi sähköiseen puolesta-asiointiin. Näiden ratkaisujen käyttöönotto vaatisi kuitenkin muutoksia lakiin”, Janne Viskari sanoo.

Myös kuolinpesän asioiden hoitaminen on nykyisin tarpeettoman hankalaa.

”Kuolleen omaisen asioiden hoito voisi olla paljon nykyistä sujuvampaa, jos lainsäädäntö mahdollistaisi kuolleen henkilön tietojen siirron eri organisaatioiden välillä. Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi sähköiset rekisterit kuolinpesiä varten”, Janne Viskari kertoo.

Lisäksi työperäisessä maahanmuutossa osaajien saaminen on monesti vaikea.

”Maahanmuuton prosesseja on jo kehitetty paljon, mutta edelleen maahanmuuttaja joutuu Suomeen saavuttuaan asioimaan paikan päällä usean eri viranomaisen luona ja viranomaiset joutuvat todentamaan jokainen erikseen maahanmuuttajan asiakirjoja. Sekä maahanmuuttajan että viranomaisten kannalta olisi paljon sujuvampaa, jos viranomaiset voisivat hyödyntää toistensa jo todentamia asiakirjoja. Nykyinen laki ei tätä mahdollista ja muutos olisi tarpeen”, Janne Viskari kertoo.

Viskari vetoaa seuraavaan hallitukseen muutoksen mahdollistajana.
”Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista kaikkien kehittämiemme, arkea helpottavien digipalvelujen käyttöä. Toivomme, että Suomen tuleva hallitus ymmärtää lainsäädännön kehitystarpeet ja ottaa nämä asiat osaksi hallitusohjelmaa”, Janne Viskari sanoo.

Suositellut

Uusimmat