Oulun data-avaruus kehittyy
Data-avaruusselvitys auttaa ymmärtämään oululaisten yritysten näkökulmia datan hyödyntämisen suhteen.
Tuomo Tuikka
27.10.2022

Oulun innovaatioallianssi (OIA) kehittää Oulun alueella dataosaamista kaupunkiympäristössä.

Data-analytiikka on yksi Oulun kärkiohjelmista, jonka tavoitteena on saada Oulu näkyvästi datatalouden kansainväliseen ja kotimaiseen kärkeen, auttaa dataa ja data-analytiikkaa hyödyntävien alueen yritysten liiketoiminnan kasvattamisessa, sekä edistää koulutuksen ja elinkeinoelämän tarpeiden kohtaamista.

Data-analytiikkakärkiohjelma käynnisti Oulun data-avaruusselvityksen ymmärtääkseen oululaisten yritysten näkökulmia datan hyödyntämisen suhteen. TIVIA Oulu auttoi löytämään paikallisia jäsentoimijoita Oulun data-avaruuskyselyssä, joka tehtiin Oulun alueella 2022 keväällä.

Dataa hyödyntävänä ekosysteeminä Oulun data-avaruus on konsepti, joka kehittyy yhteistyössä Oulun toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda luotettava datan jakamisen ympäristö oululaisten toimijoiden kesken, jolla on liittymäkohtia ainakin Oulun alueen kiinteistöjen, terveys-, energia- ja liikennedataan.

Tuloksena on luotettava ja turvallinen datan jakamisen ympäristö, joka yhdistää Oulun yliopiston Smart Campuksen, tulevan Nokia campuksen, sekä VTT:n toimitilat ympäröivään kaupunki-infrastruktuuriin käyttäen perustanaan IDSA:n ja Gaia-X:n määrittelyjä. Kokonaisuus on saanut Oulussa nimekseen MetaCity.

Dataekosysteemikehityksen on vastattava paikallisen yritystoiminnan tarpeita, joten syvempi tarkastelu asiaan nähtiin tarpeelliseksi. Yrityskyselyn ja sitä seuraavat haastattelut suoritti WitMill Oy. Kyselyyn vastasi 81 henkilöä.

Yli 70 prosenttia vastaajista pitää Oulun data-avaruusaloitetta elinkeinoelämän kannalta tärkeänä. Yli neljännes on kiinnostunut hyödyntämään julkista dataa, ja kehittämään datan päälle uusia palveluita, hyödyntämään suojattua dataa ja tarjoamaan omaa dataa eri tavoin, myös maksusta.

Erityisesti liikkumiseen ja rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvä data kiinnostaa.

Yritykset arvioivat omia datavalmiuksiaan myönteisesti, mutta ovat myös kiinnostuneita aihepiiriin liittyvistä koulutuksista. Aiheesta järjestetty webinaari 3.5.2022 ylitti odotukset osallistujamäärältään, joten kiinnostusta dataan liittyvään liiketoimintaan Oulun alueella on. Työ jatkuu tiekartan luomisella, ja kokeiluilla yhdessä yritysten ja OIA toimijoiden kanssa.

Oulun Innovaatioallianssi (OIA), perustuu Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä OSAO:n, Luonnonvarakeskus LUKE:n, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Technopolis Oyj:n muodostamaan strategiseen sopimukseen.

Allianssi jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Sen päätavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Allianssin jäsenet ovat sitoutuneet keskittämään toimintaansa sovituille innovaatioaloille, investoimaan sovittuihin infrastruktuureihin ja kehittämään mekanismeja yhteiseen käyttöön. Selvityksen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran TIVIA Newsin numerossa 10/2022

Kuva Petri Haanpää Unsplash

Suositellut

Uusimmat